Inhoud

  • Herkennen en benoemen van de belangrijkste schadeaspecten van ziekten, plagen en onkruiden die in de bedrijfstak veel voorkomen
  • Herkennen van bodemgebonden ziekten en plagen
  • Behandelen van zaai- en pootgoed
  • Werken met bestrijdingsschema’s
  • Relatie tussen groeiomstandigheden en het voorkomen van ziekten en plagen
  • Verantwoord omgaan met schadelijke stoffen
  • Correcte dosering en bespuiting van gewas
  • Veilig en verantwoord gebruiken van de spuitmachine

Ook relevant

Doel

Het behalen van een licentie die nodig is voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen. De licenties voor gewasbescherming zijn 5 jaar geldig. Binnen deze 5 jaar dient u voldoende verlengingsbijeenkomsten bij te wonen. Indien u uw licentie niet tijdig verlengt, dient u opnieuw examen af te leggen.

Doelgroep

Deze licentie is voor beheerders of eigenaren van een agrarisch loonbedrijf of groenvoorzieningbedrijf, die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Ook verkopers en verkoopadviseurs van gewasbeschermingsmiddelen moeten over licentie 2 beschikken.

Let op: om deel te nemen aan deze training dient u in het bezit te zijn van licentie 1, zie training Gewasbescherming licentie 1 Uitvoeren.

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een examen. Indien u het examen met een positief resultaat afsluit, wordt dit door Yuverta gemeld bij Bureau Erkenningen. U ontvangt vervolgens rechtstreeks een nieuwe licentie via Bureau Erkenningen. 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Gewasbescherming licentie 2 bedrijfsvoeren
Startdatum traject: 09-05-2023
Locatie van training: Horst Expeditiestraat
Direct aanmelden
09-05-2023 09:00-16:00 Lesdag 1 van 5
16-05-2023 09:00-16:00 Lesdag 2 van 5
23-05-2023 09:00-16:00 Lesdag 3 van 5
30-05-2023 09:00-16:00 Lesdag 4 van 5: examen
06-06-2023 09:00-16:00 Lesdag 5 van 5: individuele gesprekken