Afbeelding

Groene Hotspot Houten

Een learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid.

Lees meer

Doe mee en word lid

Online en offline ontmoeten


Je kunt een bijdrage kunt leveren aan actuele thema’s en vraagstukken uit de groene leefomgeving, zoals bijvoorbeeld: biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied. De groene sector barst van de kennis en het talent, en biedt oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Door kennis uit te wisselen en actief te participeren binnen verschillende thema’s en vraagstukken, heb je de mogelijkheid om jezelf of je bedrijf in de spotlights te zetten. Daarom is de hotspot dan ook bij uitstek de plek waar vraag en aanbod rondom werk, stage, opleidingen en cursussen samen komen. Naast een online ontmoetingsplek zal er ook een fysieke locatie worden ingericht in Houten. Een ‘thuishonk’ waar men elkaar kan ontmoeten en waar vergaderingen en lezingen gehouden kunnen worden.

 

 

Afbeelding

Blauwe Hotspot Dordrecht

De Blauwe Hotspot Dordrecht is dé community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Groen & Klimaat’. 

Lees meer

De ontmoetingsplek online en offline

De Blauwe Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek (zowel online als op een fysieke locatie) waar kennis gedeeld kan worden over deze thema’s. Daarnaast is het dé plek voor cursussen en trainingen en het ontwikkelen van nieuwe modules en opleidingen. De Blauwe Hotspot is een gecertificeerd Europees Living Lab en is partner van ‘European Network of Living Labs’ (ENoLL.

Afbeelding

Contact binnendienst

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl