Wat leer je in deze training?

 • Wet- en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
 • Veiligheidsvoorzieningen, ketting- en onderhoud aan de kettingzaag
 • Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de praktijk
 • Zaagtechnieken en werkhouding bij het afzetten van kleine bomen tot ca. 20 cm doorsnede en struiken
 • Veilig uitvoeren van afzetten van kleine bomen en struiken

 

Toetsonderdelen behorende bij de praktijk

Veiligheid

 • Wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • Een kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname
 • De correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • Veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • Slijtageverschijnselen beoordelen
 • Het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • Een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • Een zaagketting vervangen
 • Een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • De kettingzaag op een veilige wijze starten
 • De kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • De kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • De kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • Kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken

Doel

Na het volgen van deze 2-daagse training kan je aan de slag met de kettingzaag voor het afzetten van kleine bomen en struiken.

Doelgroep

(Semi-)professionele en amateur kettingzaaggebruikers.

Afsluiting

De certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets!

Het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) is een keurmerk/certificaat dat u kunt behalen door het met goed gevolg afleggen van examens voor kettingzagen. Dit kan tijdens een opleiding of als een opzichzelfstaand examen. Dit certificaat is het bewijs dat de houder kennis en kunde heeft op een uniform vastgesteld niveau. Het NKC wordt uitgegeven en beheerd door Bureau Erkenningen.

Voorkennis

Certificaat ‘Basistraining Kettingzagen’ of ‘NKC 1 – Korten van liggend hout’, een gelijkwaardig certificaat of aantoonbare ervaring.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
NKC 2 - Afzetten kleine bomen en struiken
Startdatum traject: 05-11-2021
Locatie van training: Horst Hoogveld
Direct aanmelden
bijeenkomsten bekijken
05-11-2021 09:00-16:00 Dag 1 van 2
26-11-2021 09:00-16:00 Dag 2 van 2
NKC 2 - Afzetten kleine bomen en struiken
Startdatum traject: 11-11-2021
Locatie van training: Apeldoorn
Direct aanmelden
bijeenkomsten bekijken
11-11-2021 08:30-16:00 Dag 1 van 2
12-11-2021 08:30-16:00 Dag 2 van 2