Afbeelding

Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk

Kansrijke sectoren staan te springen om goed opgeleide mensen die aan de slag willen. Yuverta leven lang ontwikkelen biedt een flexibel onderwijsaanbod dat past bij de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Wat is de derde leerweg?

Via de derde leerweg kunnen werkenden en werkzoekenden een volledige, erkende mbo-opleiding volgen, maar ook een deel daarvan. Bijvoorbeeld een deel dat kan worden afgerond met een mbo-certificaat of een praktijkverklaring.

Mbo-opleidingen in de derde leerweg leiden op tot hetzelfde diploma als de leerroutes bol en bbl. Er gelden daarom dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs en de examinering. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de uitvoering hiervan.

De derde leerweg biedt extra mogelijkheden om met een flexibel onderwijsaanbod in te spelen op de scholingsbehoeften van werkenden, werkzoekenden en hun werkgevers. Er zijn geen regels voor onderwijstijd en studieduur. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om het leren op de werkplek te laten plaatsvinden.

Opleidingstrajecten binnen de derde leerweg worden niet bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Arbeidsmarkt-perspectief

In het groen, de teelt en de waterbranche zijn er volop kansen voor mensen met een hart voor onze leefomgeving. In deze kansrijke sectoren is altijd werk.Denk aan functies als hovenier, boomkweker, teler of veredelaar. Maar ook aan beroepen als waterbeheerder, milieu-inspecteur of allround medewerker openbare ruimte.

Kies voor een duurzame toekomst

De Nederlandse groene en blauwe sector spelen een belangrijke rol in het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van de leefomgeving, het duurzaam produceren van voldoende en gezond voedsel, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en -veiligheid en het behouden van de natuur en biodiversiteit.Er wordt binnen deze branches hard gewerkt aan duurzame en innovatieve oplossingen voor nú en de toekomst.

Onderweg naar werk: welke leerroutes zijn er?

Een werkzoekende maakt niet zomaar de overstap naar een ander beroep in een nieuwe branche. En voor welke wijze van scholing kies je dan? Afhankelijk van het werk- en denkniveau, de ervaring en vooropleiding van de werkzoekende, zijn er binnen de derde leerweg diverse mogelijkheden. We bieden erkende mbo-leerroutes op verschillende niveaus. Gezamenlijk richten we ons op een duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden binnen de eigen arbeidsmarktregio.

 

Download de brochure