Financiële regelingen leren en werken voor werkenden, werkzoekenden en studenten

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkenden, werkzoekenden en studenten vind je hier. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden.

Legenda

 • Colland Arbeidsmarkt
 • DOORZAAM
 • Erasmus+
 • Interreg
 • Levenlanglerenkrediet
 • Regeling NL Leert Door
 • STAP-budget
 • Startersbeurs
 • Studiefinanciering
 • Tegemoetkomingen
 • Transitievergoedingen
 • Andere financieringsmogelijkheden

Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt is het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de CAO Colland.

Er zijn onder meer subsidieregelingen voor trainingen, BBL-opleidingen en VHG brancheopleidingen. Ook is er een subsidieregeling voor het T-rijbewijs. Bekijk de voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl.

DOORZAAM

DOORZAAM Scholingsvoucher
Als uitzendkracht kun je met de Scholingsvoucher zelf de regie in handen nemen. Met de voucher kun je één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van € 500,- incl. btw en is gratis. De voucher is echt voor jou persoonlijk: dus jij bepaalt wat je wilt leren, er moet wel een relatie zijn met je huidige of toekomstige werk. De scholingsvoucher is beschikbaar voor uitzendkrachten die:

→ Niet hoger opgeleid zijn dan mbo-niveau 4.
→ Géén contract voor onbepaalde tijd hebben bij het uitzendbureau.

De Scholingsvoucher is bedoeld voor het vergroten van jouw duurzame inzetbaarheid. En je kunt hier elk kalenderjaar opnieuw gebruik van maken.

DOORZAAM Persoonlijk
Kansberoepbudget Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1.500,- exclusief BTW in de opleidingskosten die gemaakt worden om de uitzendkracht om te scholen voor een kansrijk beroep. Om in aanmerking te komen voor dit Persoonlijk Kansberoepbudget moet de uitzendkracht aan een aantal voorwaarden voldoen.

→ Niet hoger opgeleid zijn dan mbo-niveau 4.
→ Werkzaam in Fase A-B | Fase 1-2-3.

DOORZAAM Nederlands Taalbudget
Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 exclusief btw in de opleidingskosten die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig wordt. De opleiding mag een 1 op 1 training zijn of een groepstraject. De opleiding heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer. Om in aanmerking te komen voor dit budget
moet de uitzendkracht aan een aantal voorwaarden voldoen.

→ De uitzendkracht is werkzaam in Fase A-B | Fase 1-2-3.
→ De uitzendkracht heeft geen of een matige beheersing van de Nederlandse taal en heeft een verdieping nodig om zijn werk veilig uit te kunnen voeren.

Erasmus+

Wil je je grenzen verleggen? En leren van collega-bedrijven in het buitenland? De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden je de kans om in het buitenland nieuwe kennis en

vaardigheden op te doen. Meer weten? Kijk op www.erasmusplus.nl.

Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen, werken partijen uit verschillende landen samen. De officiële naam van Interreg is: Europese Territoriale Samenwerking. Lees meer over de regeling op https://interreg.eu/.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of
lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het
Levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO.

Ben je jonger dan 30?
Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:
→ Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
→ Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

Regeling NL Leert Door

Vanaf 1 december 2020 subsidieert de overheid met de regeling NL Leert Door diverse onlineopleidingen die jij gratis kunt volgen. Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen maar aan te melden bij een opleider die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af. Een overzicht van alle gratis opleidingen vind je op: www.vindjeupdate.hoewerktnederland.nl

→ Vooropleiding afhankelijk per opleiding.
→ 18 jaar – pensioengerechtigde leeftijd.

STAP-budget

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Vanaf 1 maart 2022 kun je maximaal €1.000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit budget kan je onder andere gebruiken om een opleiding of training te volgen bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen. Wanneer je het traject succesvol afrondt, hoef je dit niet meer terug te betalen en wordt het een gift vanuit de overheid. Het is belangrijk dat je snel schakelt wanneer je hiervan gebruik wilt maken, want op = op.

Voor wie is het STAP-budget?

Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Werksituatie. Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Andere subsidies. Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt STAP wel combineren met LLLK.
 • Startdatum opleiding. Je scholing start minimaal vier weken nadat je het STAP-budget hebt aangevraagd, maar uiterlijk voor 31 januari. Voorbeeld: vraag je op 2 juli STAP-budget aan, dan moet je opleiding tussen 30 juli en 30 november starten.
 • Eén keer per jaar. Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Gebruik maken van het STAP-budget?

Wanneer je je inschrijft bij een opleiding of training van Yuverta leven lang ontwikkelen kun je bij het invullen van je gegevens aanvinken of je gebruik wilt maken van het budget.

Belangrijk: vraag het budget niet te vroeg aan. Wanneer je het aanvraagt moet je binnen 3 maanden na afloop van het 2-maandelijkse tijdvak starten met je scholingsactiviteit.

Wees er snel bij

In totaal is er €180 miljoen beschikbaar per jaar, het budget wordt in 2022 verdeeld over 5 tijdvakken van 2 maanden (start in maart 2022). Over deze tijdvakken wordt het budget verdeeld. Wanneer het budget op is wordt het tijdvak gesloten en moet je wachten op het volgende tijdvak.

Om het recht te behouden op je STAP-budget moet je de opleiding aantoonbaar hebben gevolgd, als dat niet het geval is kan de subsidie worden teruggevorderd.

STAP - ontwikkeladvies
Sinds 1 april 2022 is er voor mensen met als hoogst genoten opleiding MBO-2 een
kosteloos ontwikkeladvies beschikbaar. Met deze mogelijkheid wil het kabinet mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Voor meer kansen, salaris of plezier in het werk. Er zijn dit jaar 15.000 gratis ontwikkeladviezen met een loopbaanadviseur beschikbaar.

Startersbeurs

De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 500,-. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100,- voor een opleiding. Bekijk de voorwaarden in jouw gemeente op: www.startersbeurs.nu

→ 18 - 26 jaar.
→ Opleiding afgerond.

Studiefinanciering

Om recht te hebben op studiefinanciering moet je tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende situaties:
→ Je doet een voltijd mbo-opleiding; of
→ Je doet een voltijd opleiding aan een hogeschool of universiteit; of
→ Je doet een duale opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug. Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt behaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen.

Volg je een opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct. Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een lening. Dit betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Nog geen 18?
Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie. Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo-opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs, je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen.

Tegemoetkomingen

Tegemoetkoming scholieren
De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De
aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer hierover lees je op www.duo.nl.

→ Voltijd voortgezet onderwijs of voortgezet
volwassenenonderwijs (VAVO).
→ 18 - 30 jaar.

Tegemoetkoming deeltijders
Deze tegemoetkoming geldt voor het cursusgeld en de schoolkosten. Om de tegemoetkoming voor deeltijders te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover lees je op
www.duo.nl/particulier

→ Deeltijd voortgezet onderwijs of voortgezet
volwassenenonderwijs (VAVO).
→ Ouder dan 18.

Transitievergoeding

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband
van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Andere financieringsmogelijkheden

Hulp bij baanverlies, van werk(loosheid) naar werk

Je kunt terecht bij een regionaal mobiliteitsteam (RMT) als je werk of inkomen bent kwijtgeraakt. Of als je werk dreigt kwijt te raken. Dit doet het team met advisering, scholing en matching. Dan helpt een RMT je kosteloos om (ander) werk te vinden. De regionale mobiliteitsteams zijn er om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

Als werknemers een opleiding volgen
Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden.

Een opleiding volgen met een WW-uitkering
Ontvang je een WW-uitkering? Dan kun je bij jouw adviseur werk een verzoek tot scholing indienen. De adviseur beoordeelt vervolgens of je deze opleiding kunt volgen met behoud van uitkering, of je wel of geen vrijstelling krijgt van de sollicitatieplicht en of UWV de opleiding voor je betaalt.

Een opleiding volgen met een WIA/WAO/Wajong uitkering.
Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Hij/zij kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding.

Ik kan geen regeling vinden die op mij van toepassing is
Misschien dat jouw gemeente nog mogelijkheden biedt of zijn er sectorale regelingen. Als je een WW-uitkering hebt kun je mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie.

Regelhulp financieel CV
Als je een nieuwe baan zoekt, kan je werkgever mogelijk gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen als hij je in dienst neemt. Deze regelhulp laat je zien of dat zo is. Aan het eind kun je een persoonlijke brief maken met een overzicht van de voordelen. Deze brief is je financieel CV en kun je bijvoorbeeld meesturen met je sollicitatie. Bekijk de regelhulp op www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv.

Advies
Wil je persoonlijk advies of wil je weten welke extra regelingen er gelden in jouw regio? Ga naar www.leerwerkloket.nl, neem contact op met een Leerwerkloket of overleg met Personeelszaken/HRM van het bedrijf waar je werkt.

Meer informatie

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl