Inhoud

  • De nieuwe Wet natuurbescherming versus de Flora- en faunawet; wat is er veranderd?
  • Opfrissen en veranderingen t.a.v. soorten, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
  • Hoe werken de gedragscodes Groenvoorziening, Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
  • Opfrissen en veranderingen binnen zorgvuldig handelen en toe te passen werktechnieken;
  • Werkproces: jouw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider;
  • Omgaan met calamiteiten;
  • Uitwisseling van jouw praktijkervaringen met jouw medecursisten.

Doel

Deze hercertificering geeft aan uitvoerenden Bestendig Beheer inzicht in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren.

Doelgroep

Iedereen van wie het certificaat ‘Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet’ niveau 1 bijna verlopen is.

Afsluiting

Deelname aan een kennisbijeenkomst geeft automatisch recht op een nieuw en erkend certificaat van het AOC Keurmerk en maakt aantoonbaar dat jouw deskundigheid is geborgd. Her certificeren gaat vanaf heden anders. Die wordt nu afgesloten met een examen. De personen zijn daarna voor een periode van 5 jaar gecertificeerd in plaats van de huidige 3 jaar.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@