Inhoud

  • De nieuwe Wet natuurbescherming versus de Flora- en faunawet; wat is er veranderd?
  • Opfrissen en veranderingen t.a.v. soorten, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
  • Hoe werken de gedragscodes Groenvoorziening, Bosbeheer, Natuurbeheer en  Waterschappen?
  • Opfrissen en veranderingen binnen zorgvuldig handelen en toe te passen werktechnieken;
  • Werkproces: uw taken en verantwoordelijkheden als opzichter, uitvoerder, beheerder en/of toezichthouder en die van anderen in de organisatie;
  • Kernpunten van (het toezicht op) werkinstructies, checklisten en werkprotocollen; hoe zit het ook alweer?
  • Omgaan met calamiteiten;
  • Uitwisseling van uw praktijkervaringen met uw medecursisten.

Doel

Deze hercertificering geeft aan opzichters of leidinggevenden Bestendig Beheer inzicht in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren. Ook de veranderingen in de wetgeving zullen besproken worden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor opzichters, uitvoerders, beheerders en toezichthouders die werkzaam zijn in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer.
(mbo niveau 4)

Afsluiting

Deelname aan een kennisbijeenkomst geeft automatisch recht op een nieuw en erkend certificaat van het AOC Keurmerk en maakt aantoonbaar dat uw deskundigheid is geborgd. Dit certificaat is drie jaar geldig.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Wet Natuurbescherming N2 - verlenging
Startdatum traject: 14-12-2021
Locatie van training: Eindhoven
Direct aanmelden
bijeenkomsten bekijken
14-12-2021 09:00-16:00 Dag 1 van 1
Wet Natuurbescherming N2 - verlenging
Startdatum traject: 05-04-2022
Locatie van training: Eindhoven
Direct aanmelden
bijeenkomsten bekijken
05-04-2022 09:00-16:00 Dag 1 van 1