Nieuws
19 september 2023

Brancheopleiding Boomteelt breder beschikbaar

Brancheopleiding Boomteelt breder beschikbaar - kleine boompjes

Vakgerichte opleiding levert waardevolle medewerkers af

Binnenkort gaat de Brancheopleiding Boomteelt bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen weer van start. Vorig jaar alleen in Boskoop, nu kunnen ook medewerkers en zijinstromers in Limburg en in het midden van het land zich scholen tot Medewerker Boomteelt of Vakbekwaam medewerker Boomteelt. Nieuw is de opleiding Leidinggevende Boomteelt op mbo-niveau 4. ‘De Brancheopleiding Boomteelt is meer dan relevant én noodzakelijk voor de boomkwekerijsector.’

In 2022 is voor het eerst de Brancheopleiding Boomteelt gegeven. Deze is ontwikkeld door Talentboom, in samenwerking met alle agrarische opleidingscentra (AOC’s), waaronder Yuverta. Ook LTO was hierbij betrokken. Vollebregt: ‘De werkgeverscommissie van de vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen is erg betrokken bij het onderwijs én de arbeidsmarkt. Er zijn jaarlijks 1000 mensen nodig in onze sector en het valt niet mee om deze te vinden. Daarom richten we ons ook op zijinstromers met interesse voor het vak. De Brancheopleiding Boomteelt is voor het eerst gegeven in Boskoop en nu proberen we deze ook elders op te starten.’ ‘De opleiding start nu dus voor de tweede keer. En nieuw dit jaar is, naast de uitbreiding van leslocaties, dat we de leidinggevende variant op niveau 4 aanbieden’, vult Chi aan. ‘Dat is interessant met het oog op het doorgroeiperspectief van je medewerkers.’

‘De Brancheopleiding Leidinggevende Boomteelt is interessant met het oog op doorgroeiperspectief van medewerkers’

Kennis en kunde

De inhoud van de opleiding is tot stand gekomen in overleg met de docenten van de diverse AOC’s, het bedrijfsleven en de vakgroep. De Brancheopleiding Boomteelt is een praktische, beroepsgerichte opleiding op mbo-niveau zonder algemeen vormende vakken, zoals aardrijkskunde of maatschappijleer. Vollebregt: ‘LTO is initiatiefnemer geweest, maar in heel nauw overleg met de AOC’s, want zij voeren het uit en hebben de kennis en kunde om de lessen te geven.’

De deelnemers van het eerste jaar stroomden vanuit de reguliere opleiding de nieuwe brancheopleiding in, waarbij een deel enkele modules volgde en anderen de hele brancheopleiding. ‘Een mooi voorbeeld van hoe wij het flexibel onderwijs van de toekomst zien’, aldus Chi.

Afgestemd op het kwekerijseizoen

De opleidingen, Medewerker Boomteelt en Vakbekwaam medewerker Boomteelt bestaan beide uit 40 dagdelen die in een 1-jarig programma worden gegeven. Hiervoor kan de (aankomend) medewerker Boomteelt terecht bij Yuverta LLO in Boskoop en Venlo. De brancheopleiding is opgedeeld in vijf modules: kennismaken met de sector; teeltvoorbereiding; gewasverzorging en gewasbescherming; rooien en verwerken en onderhoud, registratie en verantwoording. ‘Het ritme van de lessen wordt enigszins afgestemd op de seizoenen in de boomkwekerij’, vult Vollebregt aan. ‘In de winter zijn er wat meer lessen, in het voorjaar wat minder. De dagdelen zijn van 15.00 tot 20.00 uur, waarmee zowel de werkgever als de werknemer tijd investeert en de afwezigheid op het werk beperkt is. Het samen eten, is een belangrijk onderdeel van de opleiding.’

Geen geld

Werkgevers kunnen voor de Brancheopleiding Boomteelt een beroep doen op de Collantsubsidie, al zou dat, volgens Vollebregt, geen verschil moeten maken: ‘Een paar duizend euro investeren in je medewerker zodat deze meer vakbekwaam wordt, breder ingezet kan worden of simpelweg doordat je een geïnteresseerde zijinstromer binnenhaalt, is natuurlijk geen geld. Het is uiteindelijk een samenspel van een werkgever die een medewerker de ruimte geeft zich te ontwikkelen en de medewerker die zich graag meer kennis eigen maakt.’

‘Deze vorm van leren is hier gelukt, omdat de boomkwekerijsector zo goed samenwerkt’

Chi: ‘Bomen zijn zo belangrijk in de klimaattransitie, dat het gek is dat de groene skills in Brussel al betiteld worden als grijze skills. De groene sector wordt daar niet gezien als een sector van importantie, zoals zorg en techniek. Maar groen en bomen zijn onlosmakelijk verbonden met de energietransitie. Als het leefklimaat, de waterafvoer en de bodem niet goed genoeg is, wat heb je dan eigenlijk?’

Ontwikkelingen vs. scholing

Vollebregt signaleert enorme ontwikkelingen in de sector: ‘Denk aan het duurzaamheids- en energiebeleid, robotisering en noem alle uitdagingen maar op. Het is dan uiterst belangrijk vakbekwame medewerkers te hebben die begrijpen waar het over gaat, die met ideeën komen, hun verantwoordelijkheden kennen. Mensen hebben die ziekten en plagen kunnen herkennen en weten of en hoe in te grijpen, dat is erg belangrijk. Net als kennis van de machines of weten hoe certificering te verkrijgen of behouden. Kortom, het is belangrijk voor de kwekerijsector om geschoolde medewerkers aan boord te krijgen. Mensen die het als een uitdaging zien om deze ontwikkelingen een plaats te geven binnen het bedrijf. Dat maakt de Brancheopleiding Boomteelt relevant en noodzakelijk.’

‘Leren op een manier die bij je past is belangrijk, daarom ben ik dan ook wel trots op de onderwijsontwikkelingen die wij hierin laten zien’, vindt Chi. ‘Je bezoekt interessante bedrijven waar je anders wellicht niet zou komen. We zijn erin geslaagd iets aan te bieden dat heel interessant is voor zowel de lerenden als de mensen eromheen. Dat we dit samen met de bedrijven doen. Dit is hoe ik alle vormen van leren zou willen vormgeven en dat is hier gelukt, omdat deze sector zo goed samenwerkt, ook met de groene scholen en dat is vrij uniek. Ook voor de groensector.’

Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in het Vakblad Boom in Business, nr. 4 2023. Auteur: Heidi Peters. Geïnterviewde: Claudia Chi en Aad Vollebregt.

Vragen?

Huisje voor biodiversiteit

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

Natuurgebied - Natuurbescherming binnen de omgevingswet

Verandering naamgeving Wet Natuurbescherming naar Natuurbescherming binnen de omgevingswet

De naamgeving van de Wet Natuurbescherming trainingen is aangepast naar een nieuw naam: Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO). De Wet Natuurbescherming is sinds 1 januari 2024 opgegaan in de Omgevingswet. De naamgeving en de naam op het certificaat AOC Keurmerk is hierdoor veranderd.
Strand en zee

Zomervakantie 2024

Vanaf maandag 22 juli tot en met 16 augustus is Yuverta LLO gesloten wegens de zomervakantie. Wij zijn in deze periode minder goed bereikbaar. Heb je tussentijds vragen? Dan kan je altijd een mail sturen naar levenlangontwikkelen@yuverta.nl. Let hierbij er wel op dat de reactie langer op zich kan laten wachten.
Tractor die gewasbeschermingsmiddelen op het land spuit

Fysieke bijeenkomst verplicht voor het verlengen van de licentie gewasbescherming

Vanaf 1 augustus moeten licentiehouders minstens één van de vier benodigde punten voor de verlenging van hun spuitlicentie (vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming) behalen door deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Brancheopleiding Boomteelt breder beschikbaar