• Dagelijks onderhoud van bosmaaiers (bedrijfsklaar maken)
  • Typen bosmaaiers
  • Snij en zaaggarnituren 
  • Draagsteller
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  • ARBO-aspecten
  • Praktisch werken met de bosmaaier 

Doel

Medewerkers verantwoord laten omgaan met de bosmaaier (maaien én zagen) en het behalen van het certificaat (de geldigheid van het certificaat is 5 jaar).

Doelgroep

Medewerkers van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven en gemeentelijke groendiensten.

 

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Colland subsidie:

Colland subsidie kan aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Klik hier voor de website van Colland Arbeidsmarkt om te kijken welke vergoedingen voor uw sector van toepassing zijn!

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@