Inhoud

  • Toepassen van de relevante wettelij­ke voorschriften inzake afval­stoffen
  • Wet Gevaarlijke Stoffen m.b­.t. het vervoer van bestrijdingsmiddelen
  • Voorschriften t.a.v. de opslag van bestrijdingsmiddelen
  • Kennis over toxiciteit van stoffen en chemische samenstelling
  • Opstellen van een calamiteitenplan
  • Informatie verwerken over gewasbescherming
  • Resistentie en kruisresistentie
  • Analyseren van gewasbeschermingaanpak

Ook relevant

Doel

Het behalen van een licentie die nodig is voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen. De licenties voor gewasbescherming zijn 5 jaar geldig. Binnen deze 5 jaar dient u voldoende verlengingsbijeenkomsten bij te wonen. Indien u uw licentie niet tijdig verlengt, dient u opnieuw examen af te leggen.

Doelgroep

De licentie is voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een examen. Indien u het examen met een positief resultaat afsluit, wordt dit door Yuverta gemeld bij Bureau Erkenningen. U ontvangt vervolgens rechtstreeks een nieuwe licentie via Bureau Erkenningen.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@