Goed in werken met je handen in de praktijk?

Start dan met Praktijkleren op een erkend leerbedrijf in je eigen regio en haal je MBO Praktijkverklaring!
 

MBO Praktijkleerroute op maat

  • Voor iedere werkende en werkzoekende (18 jaar of ouder, met of zonder beperking).
  • Die nu (nog) geen volledige MBO opleiding (inclusief Entree niveau 1 en niveau 2) kan volgen.
  • Voor wie een MBO diploma niet of nog niet haalbaar is.

Kickstartmodule

Upgrade de praktijkleerroute met de kickstartmodule zodat de deelnemers ook beschikt over de benodigde vakcertificaten in de betreffende sector, klik hier voor meer informatie. 

 

De MBO praktijkleerroute kan worden ingezet als:

  • Erkenning voor de werkprocessen die je in de werkpraktijk beheerst.
  • Opstap naar werk dan wel een vervolgopleiding.
  • Voorschakeling of voorportaal.
  • Inwerk of introductieprogramma op een erkend leerbedrijf.

Doel

Op basis van de vraag van het erkende leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden van de deelnemer ga je samen aan de slag met de gekozen praktijkonderdelen van een MBO opleiding.

Doelgroep

Werkenden en werkzoekenden waarvoor de MBO Praktijkleerroute op dit moment de best passende MBO leerroute op niveau 1 en/of niveau 2 is.

Afsluiting

De deelnemer werkt of gaat werken bij een erkend leerbedrijf. Yuverta LLO faciliteert het bedrijf en de deelnemer tijdens de praktijkleerroute met een MBO Praktijkwerkboek en monitort het voortgangsproces.

De praktijkopleider van het bedrijf begeleidt de deelnemer bij het uitvoeren van de werkplekopdrachten in de eigen werkpraktijk van de deelnemer.

Indien de deelnemer de werkprocessen op een goede manier uitvoert ontvangt hij, op basis van de beoordeling van de praktijkopleider van het leerbedrijf, de MBO Praktijkverklaring. Met dit bewijs kan de deelnemer aantonen waar hij in de werkpraktijk goed in is!

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@