Meer weten of voedselbossen?
Bekijk dan onze digitale brochures.

 • In het teken van stedelijke, duurzame en sociaal-maatschappelijke doelen - Klik hier
 • Het beheer en onderhoud van een voedselbos-park - Klik hier

Vragen vanuit het werkveld:

In de regio zijn te weinig geschoolde mensen beschikbaar die beschikken over specifieke en praktische kennis hbo/mbo om antwoord te geven op regionale vraagstukken m.b.t. voedselbossen. Er is behoefte aan:

 • Praktische en theoretische kennis over het omvormen van bestaand bos - en cultuurgrond naar een voedselbos.
 • Informatie over beheer in de eerste (jonge planten), tweede (volgroeide planten) en derde (verjongingsfase) fase van ontwikkeling van voedselbossen.
 • Voorbeelden, modellen en kennis over duurzame cross-overs maken van voedselbossen naar sociale, maatschappelijke en/of recreatieve doelstellingen?
 • Kunnen we in de regio gaan kijken en leren van goede voorbeelden van verschillende voedselbossen?
 • Hoe kun je burgers, vrijwilligers, bewoners; bereiken, binden, boeien, begeleiden en behouden om samen het voedselbos in stand te houden en door te ontwikkelen?
 • Welk aandeel kunnen voedselbossen hebben in het realiseren van ecosysteemdiensten als waterretentie, schoon water, vergroten van de biodiversiteit, koolstofbinding, fijnstoffilter, bodemkwaliteit en bodemleven?
 • Welke verdien(bespaar)modellen zijn er die kansen bieden met als basis een voedselbos.
 • Kan een Voedselbos een bedrijfseconomisch alternatief voor commerciële landbouw zijn?
 • Wat kunnen we nog leren van andere initiatieven of KCNL projecten in Nederland?

Projectresultaten:

 1. Overzicht van competenties voor werken in een voedselbos en mogelijkheid om mbo/hbo curriculum aan te passen of een nieuwe opleiding te maken.
 2. Overzicht van relevante Wet- en regelgeving die invloed heeft op de ontwikkeling van voedselbossen met oplossingen en een overzicht van vervolgvragen.
 3. Vijf verschillende plannen voedselbossen gebaseerd op omvormen, doorontwikkelen of aan te leggen met regionale verschillen.
 4. Document met uitwerking van mogelijkheden om Cross-overs te maken tussen Voedselbossen en het sociaal-maatschappelijke domein inclusief vrijwilligers.
 5. Minimaal één verdienmodel gebaseerd op voedselbos
 6. Document over de impact van een voedselbos op de waterkwantiteit en -kwaliteit.
 7. Twee KCNL kennisdeeldagen (symposiums) met masterclasses, geïntegreerd georganiseerd met minimaal 2 andere KCNL projecten. Tevens informatie over de mogelijkheid om na afloop te komen tot een vervolgproject.
 8. Vier nieuwsbrieven, 20 berichten op social media en twee artikelen in relevante vakliteratuur

 

Samenwerking:

Binnen dit project vindt intensieve samenwerking plaats tussen werkveld, provincies en hbo- en mbo-onderwijs. De gezamenlijke aanpak onderstreept hoe noodzakelijk dit project door de deelnemende organisaties wordt gevonden. In het project wordt zeer nadrukkelijk de verbinding tussen groen en sociaal-maatschappelijke samenwerking opgezocht.

Afbeelding

Projectgegevens:

Project Aanvrager
Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (was CITAVERDE College)

Project aangevraagd bij
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) www.kcnl.nl
 
Projectleiding
Ger van Laak  g.van.laak@yuverta.nl
Robert Knops  r.knops@yuverta.nl
 
Project looptijd 
van 1 januari 2018 – 30 december 2019
 
Samenwerkende organisaties
Mbo en hbo: Hogeschool Van Hall Larenstein Velp, HAS Hogeschool Den Bosch, Yuverta.
Overige partners: Stichting Phien Melderslo, Bosgroep Zuid Nederland, Brabantse Milieufederatie (BMF), Waterschap Limburg, Gemeente Weert, Provincie Limburg, Landschap Horst a/d Maas en Stichting Limburgse Voedselbosbrigade.