Project

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Inleiding

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.

Samen met onderzoekers van Wageningen University & Research en een klankbordgroep met docenten en het bedrijfsleven, hebben wij, Team Online leren, vier complete lespakketten kunnen ontwerpen. Hierin is informatie te vinden over actuele thema’s met bijpassende opdrachten.

Doelstellingen

Behoud en bevordering van biodiversiteit is in toenemende mate een onderdeel van toekomstbestendige bedrijfsvoering van agrariërs. Inspanning voor biodiversiteit kan meetbaar en daarmee ook objectief beloonbaar gemaakt worden door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI´s). Voor melkveehouderij is een Biodiversiteitsmonitor reeds ontwikkeld en deze wordt inmiddels toegepast. De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is begin 2023 gelanceerd. De Biodiversiteitsmonitor geeft agrariërs de mogelijkheid om, aan de hand van KPI’s, beloond te worden voor inspanningen op het bedrijf die biodiversiteit bevorderen. Ook andere sectoren werken aan passende KPI’s, die inzicht geven in de bijdrage die telers leveren aan het creëren van gunstige omstandigheden voor biodiversiteitsherstel.

Doelgroepen

 

  • Professionals die werkzaam zijn in het Agro-MKB, dus zowel werknemers en ondernemers.
  • Ambtenaren bij provincies, waterschappen, gemeenten en rijksoverheden (beleid) die concreet betrokken zijn bij faunabeheer.
  • Studenten die ‘groene’ opleidingen volgen in het vmbo, mbo en cursusonderwijs (LLO) in Nederland.
  • Overheden, MKB en toekomstig personeel hiervan die een meer natuurinclusieve benadering willen uitvoeren in de sectoren agri, bouw en toerisme.

Waar?

Het online lesmateriaal is vrij toegankelijk via Biodiversiteit en  kringlooplandbouw (blauwgroenlespakket.nl).

Opgeleverde lespakketten

De volgende lespakketten zijn beschikbaar:

  • Biodiversiteit en kringlooplandbouw op Melkveebedrijven voor mbo 2
  • Biodiversiteit en kringlooplandbouw op Melkveebedrijven voor mbo 3-4
  • Biodiversiteit en kringlooplandbouw in Open teelten voor mbo 3-4
  • Biodiversiteit en kringlooplandbouw (algemeen) voor vmbo klas 3-4

Samenwerkingspartners

Het agro bedrijfsleven en groen onderwijs uit geheel Nederland is in alle fases van de lespakketten betrokken. Per lespakket zij in de colofon de samenwerkingspartners, opdrachtgevers en financiers te vinden.

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.
Verschillende groenten

Project Beet!

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen, is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Beet!

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

no image

Wachtlijst inschrijven voor Biodiversiteit en Kringlooplandbouw