Een voedselbos is dus een biodivers-systeem dat ook nog eens voor ons voedsel zorgt. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap met een hoog aantal eetbare soorten. Door goede plant-gemeenschappen te creëren en door het aanplanten van verschillende lagen (4 tot 7 lagen) maak je optimaal gebruik van de wederzijdse voordelen van planten (het ecosysteem) en de ruimte die je hebt. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (biomassa en voedsel) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is ontworpen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en is klimaatbestendig (Crawford, 2019).

 

Voedselbos-parken

Bij het opzetten van een voedselbos-park wordt gewerkt met bovenstaande principes. Voedselbos-parken zijn ook wel een middel om sociaal en maatschappelijk doelen te bereiken zoals: ontmoeten, ontspannen, leren en ontdekken. In een dergelijk voedselpark is voldoende en goed beheer noodzakelijk en zo de veiligheid en toegankelijkheid te kunnen waarborgen.

Lees meer