In de topopleiding Urban Green Development leer je met een toekomstgerichte blik naar de leefomgeving te kijken waarin groen en water een belangrijke rol spelen.

Inhoud

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke masterclasses. De masterclasses duren elk 4 dagen. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle masterclasses, excursies en opdrachten die daarbij behoren. Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt.

Wil je liever deelnemen aan één of meerdere masterclasses? Hieronder kun je doorklikken naar de verschillende losse modules voor meer informatie of om je in te schrijven.

Biodiversiteit/ecologisch groen
Sociale waarden van groen
Trends van vroeger en nu (vormt samen met Circulair denken één masterclass)
Circulair denken (vormt samen met Trends van vroeger en nu één masterclass)
Klimaatadaptatie
Eetbaar groen
Het levende gebouw

Doel

Door deel te nemen aan de topopleiding ben je in staat om als vakinhoudelijk expert duurzame en groene oplossingen te bedenken voor vraagstukken die ontstaan door klimaatverandering. Je weet hoe je kunt aansluiten bij de Sustainable Development Goals die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.

Doelgroep

Voor iedereen die te maken heeft met vraagstukken die ontstaan door klimaatverandering en zoek je naar duurzame en groene oplossingen.

Afsluiting

Aan het eind van de opleiding vindt er een examen plaats. Wanneer je hiervoor slaagt, ontvang je een getuigschrift namens Yuverta.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Inhoud opleiding

Je doet kennis op van principes van biodiversiteit, circulair denken, eetbaar groen, het vergroenen van gebouwen en de sociale aspecten van groen. Hierdoor ben je in staat om bewuste en toekomstgerichte keuzes te maken voor de realisatie en het beheer van groen en deze breed te onderbouwen. Bovendien weet je hoe je kunt aansluiten bij de Sustainable Development Goals (werelddoelen voor duurzame ontwikkeling), die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Door overheidsinstanties en grote bedrijven wordt hier steeds vaker om gevraagd.

De topopleiding Urban Green Development wordt uitgevoerd in samenwerking met de Groene Hotspot Houten en het practoraat Groene Leefbare Stad.