Inhoud

  • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
  • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
  • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
  • Rode lijst-, doel- en aandachtssoorten;
  • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen;
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Overtreding en handhaving;
  • Casussen en huiswerkopdrachten;
  • Examentraining.

Doel

Het werven van theoriekennis, werktechnieken en leren verantwoord om te gaan met de Wet Natuurbescherming. Zo kan schade aan flora en fauna tijdens onderhoudswerkzaamheden en het beheer worden voorkomen en beperkt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkend voormannen in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer.

(MBO-niveau 2-3)

Afsluiting

Na deze cursus beschik je over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming toe te passen. Je rond deze cursus af met een meerkeuzevragen examen. Als je het examen met een voldoende afsluit, ontvang je een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Wet Natuurbescherming N1
Startdatum traject: 01-11-2022
Locatie van training: Houten
Direct aanmelden
01-11-2022 09:00-16:00 Dag 1 van 2
08-11-2022 09:00-16:00 Dag 2 van 2
Wet Natuurbescherming N1
Startdatum traject: 07-11-2022
Locatie van training: Horst Expeditiestraat
Direct aanmelden
07-11-2022 09:00-16:00 Dag 1 van 2
14-11-2022 09:00-16:00 Dag 2 van 2
Wet Natuurbescherming N1
Startdatum traject: 08-11-2022
Locatie van training: Houten
Direct aanmelden
08-11-2022 09:00-16:00 Dag 1 van 2
15-11-2022 09:00-16:00 Dag 2 van 2
Wet Natuurbescherming N1
Startdatum traject: 28-11-2022
Locatie van training: Boxtel
Direct aanmelden
28-11-2022 09:00-16:00 Dag 1 van 2
05-12-2022 09:00-16:00 Dag 2 van 2
Wet Natuurbescherming N1
Startdatum traject: 06-03-2023
Locatie van training: Horst Expeditiestraat
Direct aanmelden
06-03-2023 09:00-16:00 Dag 1 van 2
13-03-2023 09:00-16:00 Dag 2 van 2