Inhoud

  • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
  • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
  • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
  • Rode lijst- doel- en aandachtssoorten;
  • Zorgvuldig handelen, voorzorgsmaatregelen, opstellen werkinstructie/invullen checklist en planning/aansturing;
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Overtreding en handhaving;
  • Casussen en huiswerkopdrachten;
  • Examentraining

Doel

Verantwoord omgaan met de Wet Natuurbescherming tijdens het aansturen en controleren van bestendig beheer.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor opzichters, uitvoerders, beheerders en toezichthouders die werkzaam zijn in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer.
(mbo niveau 4)

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een schriftelijk meerkeuze-examen en het schrijven van een werkinstructie aan de hand van een casus. Indien je het examen met een positief resultaat afsluit, ontvangt je een certificaat met AOC Keurmerk. Met het AOC Keurmerk certificaat is aantoonbaar dat jouw deskundigheid is geborgd.

Het certificaat is 5 jaar geldig. Na deze 5 jaar dient een verlengingsbijeenomst gevolgd te worden (zonder examen). Hierna is het certificaat 3 jaar geldig.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Wet natuurbescherming N2
Startdatum traject: 24-05-2023
Locatie van training: Boxtel
Direct aanmelden
24-05-2023 09:00-16:00 Dag 1 van 2
31-05-2023 09:00-16:00 Dag 2 van 2