Een leven lang ontwikkelen is goed voor de hele keten.

De letters LLO in Yuverta LLO staan voor Leven Lang Ontwikkelen. En dat is precies waar deze tak van Yuverta zich mee bezighoudt. Want de ontwikkelingen in het vak staan niet stil en het aanbod op de arbeidsmarkt is beperkt. Voor vakmensen die zich willen verdiepen, voor zij-instromers die het vak willen leren, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor werkzoekenden bij de groene uitzendbureaus: Yuverta LLO heeft voor iedereen in het groene werkveld een training of volwaardige opleiding in de vorm die hem of haar het beste past.

'We staan ons hele leven lang niet stil en daarom bieden wij onderwijs aan voor iedereen tussen de 18 en 67 jaar,' vertelt kennismakelaar Mirjam van den Brand van Yuverta. 'Dat doen we in de vorm van korte trainingen of vakgerichte opleidingen en voor mensen van verschillende opleidingsniveaus. Een voorbeeld van een vakgerichte opleiding is de VHG-brancheopleiding Vakbekwaam Hovenier waarin deelnemers in de avonduren het vak leren. Vaak gaat het hier om zij-instromers die een overstap willen maken naar het vak van hovenier.' Collega-kennismakelaar Wiesje Monster: 'Ook voor mensen zonder diploma en kennismigranten bieden we trajecten waarin zij op mbo-niveau 1 werk- en leerervaring opdoen. Zo bedienen we vanuit Yuverta LLO een brede populatie aan mensen die zich verder wil ontwikkelen.'

Veranderende vraag aan vakmensen

De ontwikkelingen in de branche staan niet stil. De eisen aan veilig werken kunnen veranderen, maar ook de klimaatdoelstellingen hebben gevolgen voor de kennis die gevraagd wordt van vakmensen in het groen. Groen heeft een belangrijke functie in het kader van de klimaatopgave en biodiversiteit. Moesten we vroeger zo veel mogelijk water kwijt zien te raken, tegenwoordig is het de kunst om het vast te houden. Daktuinen hebben een taak in de waterbuffering, maar water kan ook ondergronds worden opgeslagen. Al onze inspanningen zijn erop gericht om de biodiversiteit te bevorderen en de omgeving levend te houden. Groen trekt insecten en vogels aan. Daar hebben mensen ook baat bij. Wij zijn onderdeel van het ecosysteem; dat vergeten we weleens. In de topopleiding Urban Green Development, die samen met de branche is ontwikkeld, leren deelnemers groene en duurzame oplossingen te bedenken voor vraagstukken die zijn ontstaan door klimaatverandering.

'De klimaatdoelstellingen hebben gevolgen voor de kennis die van vakmensen wordt gevraagd'. 

Voor onderwijsorganisaties als Yuverta LLO is een goede relatie met het bedrijfsleven en de lokale overheid van groot belang. 'Daardoor zijn we in staat ons aanbod aan te laten sluiten op actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.' Van den Brand: 'Sinds kort bieden we ook een brancheopleiding Boomteelt aan. Hierin trekken we samen op met Greenport Boskoop en Talentboom. Dit is een voorbeeld van hoe Yuverta LLO de behoeften uit de sector vertaalt.'

Zuinig zijn op onze toekomst

Oud-studenten kijken met een warm gevoel terug naar hun tijd bij Yuverta, merken de kennismakelaars. Het kleinschalige en mede daardoor het gezien worden, gecombineerd met de ontwikkelingsbehoeften die de ervaren of aankomende hoveniers hebben, creëren een gevoel van verbinding met de onderwijsorganisatie. Van den Brand en Monster nodigen oud-studenten en anderen uit om met hen in gesprek te gaan over waar de kennis- of vaardigheidsbehoefte in de markt vooral ligt. 'Veel bedrijven zitten te springen om mensen en wij werken behalve met brancheorganisaties, ook samen met uitzendbureaus. Onze opleidingen sluiten daarom zo veel mogelijk aan bij de behoeften van de markt om zo ook deze uitzendkrachten aan een passende baan in het groen te helpen. Wij bieden bijvoorbeeld een kickstartmodule aan van zeven weken met daarin trainingen over werken langs de weg, VCA, praktische en werknemersvaardigheden. Wie wil, stroomt door naar een bbl-opleiding en dat is interessant voor de werkgever. Want de medewerkers zijn al snel in het bezit van certificaten en kunnen een deel van de werkzaamheden direct oppakken. Voor henzelf leveren deze een waardevolle toevoeging aan hun cv.'

Kennismaken met de sector

Zij-instromers vormen een belangrijke groep in de deelnemerspopulatie van Yuverta LLO en daar zitten mensen bij van allerlei opleidingsniveaus, zowel 'denkers' als 'doeners'. En beide groepen zijn hard nodig. Monster: 'Wij staan als opleider open en hebben mogelijkheden voor mensen van alle niveaus die geïnteresseerd zijn in groen. Ook voor mensen die hobbymatig met groen bezig zijn of juist bedrijfsmatig te maken krijgen met klimaatadaptatie en daar meer kennis van willen opdoen.' 'Hoe meer en beter contact wij als kennismakelaars en docenten hebben met de branche en hoe meer kennis van de sector wij opdoen, hoe beter wij ons werk kunnen doen,' aldus Van den Brand. Wij zijn meer dan een opleider, we zijn graag jullie kennispartner. Neem daarom vooral contact met ons op. Niet alleen voor vragen, maar ook zeker voor ideeën.'

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl

Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in Vakblad De Hovenier, het vakblad voor alle hoveniers, jaargang 5 | augustus 2022 | Auteur: Heidi Peters

Lees het artikel van Vakblad De Hovenier hier