Nieuws
7 april 2023

Yuverta LLO verhoogt kennisniveau opzichters woningcorporatie

Yuverta LLO verhoogt kennisniveau opzichters woningcorporatie - mensen graven in het gras

We werken inmiddels op diverse gebieden samen

Een aantal jaren geleden nam Stephan Ros van woningcorporatie Staedion contact op met Yuverta. Zeven jaar later werken Staedion en Yuverta op diverse manieren samen. Goed voor de studenten en goed voor het klimaat.

Stephan Ros is projectleider bij woningcorporatie Staedion, met 37.000 wooneenheden de grootste corporatie in de regio Den Haag. Staedion heeft naast vastgoed veel binnentuinen en andere buitenterreinen en huurt hoveniersbedrijven in voor het onderhoud daarvan. Ros heeft al ettelijke jaren regelmatig contact met Yuverta. Met de komst van Koen Bos bij Yuverta bleef het contact onverminderd goed. Bos, voorheen werkzaam als landschapsarchitect, is sinds 2019 werkzaam bij Yuverta als docent leefbare stad en klimaat. Hij houdt zich ook bezig met de internationale ontwikkeling van onderwijsprogramma’s. ‘Samen met Staedion hebben we inmiddels allerlei klimaatadaptieve tuinen ontworpen, ontwikkeld en gerealiseerd.’ Maar het begon met een vraag van Staedion, vertelt Ros.

Prijswinnende tuin

‘Staedion heeft veel bezittingen in de sociaal zwakkere wijken van Den Haag, waar onder andere lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen een rol kunnen spelen. In deze wijken zie je ook zwerfafval en vandalisme en weinig belangstelling om de leefomgeving bij te houden. Bij een van de wooncomplexen in zo’n wijk wilden wij een nieuwe tuin aanleggen. We namen vervolgens contact op met Yuverta, met de vraag of afstudeerders een tuin zouden kunnen ontwerpen’, vertelt Ros. ‘Een stadstuin die waarde toevoegt aan ons vastgoed, gemakkelijk te onderhouden is en waarvoor de studenten in gesprek moesten met zowel de bewoners als met ons, de opdrachtgever. Ze gingen aan de slag; hierdoor kwam ik via Yuverta in contact met thema’s als wateroverlast, hittestress en klimaatadaptatie. Bij ons, de woningcorporatie, speelde dat helemaal niet. Uiteindelijk leidde deze samenwerking ertoe dat duurzaamheid, klimaatadaptief werken en alles wat erbij hoort nu bij ons op de agenda staan.’ Het beste ontwerp dat de studenten aanleverden, werd in 2018 daadwerkelijk gerealiseerd; Staedion won er zelfs een prijs mee van Klimaatkrachtig Delfland. Anno 2023 wordt er nog steeds verwezen naar dit project en de tuin ziet er nog steeds goed uit, zonder vandalisme en afvaloverlast. Bos: ‘Stephan Ros is bij Staedion degene die de klimaatadaptieve motor draaiende houdt. Hij weet nu zelfs andere corporaties mee te krijgen.’

Topsectorproject Prettig Groen Wonen

‘Samen met Van Hall Larenstein en de WUR werken we nu aan een project genaamd Prettig Groen Wonen’, vertelt Bos. ‘Het hoofddoel van dit topsectorproject is het vergroenen van vaak versteende wijken, waarvan sociale woningcorporaties er veel in bezit hebben. Bijkomende baten kunnen bestaan uit klimaatadaptatie, maar bijvoorbeeld ook verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit project richt zich met name op de sociale woningbouw en het vergroenen van de leefomgeving.’ Ros vult aan: ‘We bekijken of groen meer waarde toevoegt aan ons vastgoed en ook bevorderend is voor de levenskwaliteit van onze huurders. Het is een topsectorproject dat door de VHG is geïnitieerd en waarvan de WUR projectleider is. Hier zijn we nu drie jaar mee bezig. De eerste fase was het op het lokaal niveau bekijken hoe we samen met de bewoners de omgeving kunnen verbeteren en vergroenen. Nu schalen we dit op naar buurten wijkniveau.’ Vanuit deze samenwerking werd het voor docent Bos duidelijk dat er bij Staedion een opleidingsvraag speelde. ‘Ik heb voorgesteld de opzichters fysieke leefomgeving van Staedion een cursus te geven over de groene leefomgeving. Dit was erg leuk en de uitwisseling van kennis leverde voor iedereen veel op.’ De cursus bestond uit vier dagen, met een theoretische invulling in de ochtend, voorbereidend op de praktijk in de middag. Onderwerpen als biodiversiteit en participatie door bewoners, maar ook kennis van de natuur en de bodem passeerden de revue.’ Ros: ‘Deze collega’s sturen de hoveniers en leveranciers aan met wie wij werken zonder zelf veel kennis op dat gebied te hebben. Mijn primaire doel was hun kennis te vergroten om deze gesprekken beter te kunnen voeren. De deelnemers waren razend enthousiast. Er kwam veel energie vrij en de interesse is groot.’

Goede samenwerking

De samenwerking, die begon met een vraag over de realisatie van een binnentuin door studenten, is inmiddels fors uitgebreid en verstevigd. Yuverta Leven Lang Ontwikkelen leidt mensen van Staedion op en Yuverta participeert samen met Staedion in het project Prettig Groen Wonen. Ook het initiatief om afstudeerders stadstuinen te laten ontwerpen, ontwikkelen en aanleggen, is een vast gegeven geworden bij de grootste woningcorporatie van de regio Haaglanden. ‘Ik heb Koen onlangs geïntroduceerd bij andere woningcorporaties. Want wat wij doen, moet bij alle woningcorporaties op de agenda staan’, vindt Ros. ‘De organisatie had altijd een focus op vastgoed en de waarde ervan, dus het duurt even voordat deze groene draai is gemaakt en het belang ervan wordt ingezien. Ook de participatie door bewoners vergt een lange adem, maar uiteindelijk lukt het wel. Een bewijs daarvan is de intentieovereenkomst met Waterschap Delfland over het opslaan van regenwater die Staedion onlangs ondertekend heeft.’ Bos: ‘Het eerste project met een andere woningcorporatie staat in het najaar gepland. Maar de samenwerking met Staedion is vruchtbaar; we willen Staedion natuurlijk niet kwijt!’

Vragen?

Huisje voor biodiversiteit

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in het vakblad Stad en Groen ED02, april 2023. Auteur: Heidi Peters, Geïnterviewde: Koen Bos, docent Urban Green Development – Leefbare Stad en Klimaat bij Yuverta MBO en Stephan Ros, projectleider bij woningcorporatie Staedion.

Verder lezen?

Arno de Jong aan het werk in de tuin - Topopleiding Urban Green Development levert waaraan behoefte is

Topopleiding Urban Green Development levert kennis waaraan behoefte is

Topopleiding Urban Green Development levert kennis waaraan behoefte is. De topopleiding Urban Green Development van Yuverta LLO trekt een gemêleerde groep mensen: van hoveniers die graag een bredere blik willen tot zij-instromers uit bijvoorbeeld zorg en welzijn.
Man houdt planten in een bak vast - VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO

VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO

Na de zomer, in september, starten de lessen weer voor de VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO. In Boxtel, Roermond en Houten kunnen aankomend hoveniers terecht voor het eerste jaar van de driejarige opleiding tot Vakbekwaam Hovenier.
Hotspot teelt - 2 mannen bij een boom

Hotspot teelt

De Hotspot Teelt is hét groene netwerk voor studenten, professionals en partners. Samen leren, innoveren en onderzoeken. De hotspot heeft als missie om duurzaamheid en circulariteit in de (sier)teeltsector te bevorderen door samen te werken, innovaties toe te passen en door het onderwijs.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Yuverta LLO verhoogt kennisniveau opzichters woningcorporatie