Project

Project BEET!

Verschillende groenten
Logo Project beet

Inleiding

De manier waarop we voedsel maken en eten moet meer in balans met mens, dier en omgeving. Tegelijkertijd heeft de sector te maken met technologische innovaties die elkaar steeds sneller opvolgen; denk aan 3D printen, robotisering en de inzet van drones. Voor een succesvolle toepassing van deze vernieuwingen is sociale innovatie nodig. Tot slot kampt de sector met grote personeelstekorten als gevolg van ontgroening, vergrijzing en een minder goed imago om in te werken. Dat laatste komt vooral door de onbekendheid met de voedselsector. De komende vier jaar gaat Beet! in dit alles verandering brengen met een programma ter waarde van ruim 6,5 miljoen euro.

Doelstelling(en) en doelgroepen

Beet! heeft als doel om het onderwijs en het bedrijfsleven in agrifood goed op elkaar aan te laten sluiten. Dat is hard nodig, want deze sector, waar ruim 80% van de werknemers mbo geschoold is, staat voor een grote transitieopgave. Een opgave waarin een belangrijke rol is weggelegd voor bijvoorbeeld de toepassing van data en slimme technologieën. Door samen te werken aan talentontwikkeling kan de Brabantse voedselsector innovatief en toonaangevend blijven.

Belangrijkste activiteiten

Brabant is de grootste agrifoodproducent van Nederland. De agrifoodsector in Noord-Brabant staat voor grote uitdagingen als het gaat om: water, bodem, natuur, biodiversiteit, stikstof, fijnstof, broeikasgassen en gezondheid. Een volledige aanpak is nodig om te komen tot een duurzame voedselketen. In de sector is ook sprake van grote personeelstekorten veroorzaakt door ontgroening, vergrijzing en een minder goed imago.

 

Mbo-ers zijn hard nodig in de agrifoodsector

Om de stappen die nodig zijn te kunnen zetten, zijn werknemers nodig met nieuwe kennis en vaardigheden. De agrifood ondernemers en werknemers van morgen zitten nu op het mbo en het hbo. Het bedrijfsleven heeft ze hard nodig. Niet alleen hbo-ers, maar zeker ook mbo-ers, want ruim 80% van de werknemers in de agrifood sector in Brabant is mbo geschoold.

Waar?

Noord-Brabant

Gewenste eindresultaten

Beet! draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij is het doel van de provincie dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 gemeenschapsinclusief is. Als provincie willen we nieuwe initiatieven en duurzame oplossingen zichtbaar maken via communicatie, campagnes en promotie, met bijzondere aandacht voor het betrekken van jonge boeren, jongeren en het onderwijs. Deze veranderingen gaan we zien, proeven en ruiken.

Samenwerkingspartners

Is een initiatief van Kennispact MBO Brabant in samenwerking met vier mbo-instellingen (Yuverta LLO, Curio, Koning Willem I College en Summa College), 50 bedrijven, vijf samenwerkingsorganisaties in de agrifood sector, drie hbo-instellingen (HAS Green Academy, AVANS hogeschool en Fontys hogeschool) en de provincie Noord-Brabant. Deze partijen willen samen nieuwe kennis ontwikkelen en studenten opleiden voor nieuwe beroepen in een duurzame voedselketen.

“Agrifood is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in Brabant. Vanwege de grote uitdagingen waar de sector voor staat, zit het bedrijfsleven te springen om mensen met nieuwe kennis en vaardigheden. De agrifood ondernemers en werknemers van morgen zitten vandaag op het mbo en het hbo. Samen gaan we ervoor zorgen dat ze goed instromen in de bedrijven in de verschillende ketens van boer tot bord.”  ~ Dimphy Kees; programmamanager

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

De partners zijn:

Logo's bedrijven bij Project Beet
Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Project Beet!