Project

Interreg EMR Skills4You

Conny Kintzen met projectpartners van EMR Skills4you
Logo EMR Skills4You

Inleiding

Het Interreg Euregio Maas-Rijn project skills4you heeft als doel het bestuderen, ontwikkelen, creëren en verspreiden van vaardigheden voor alle competenties (skills4all competenties).

Vier op de tien kinderen ondervinden problemen met opstartlessen

Uit een grootschalig onderzoek van Uit De Marge vzw, een steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid, blijkt dat vier op de tien kinderen problemen hebben met opstartlessen en huiswerk. Ook heeft twee derde van de kinderen en jongeren overdag geen persoonlijke laptop of computer tot hun beschikking. Zes op de tien kinderen geven aan dat niemand in de buurt is die hen kan helpen met hun schoolwerk. Het gevolg hiervan is dat de jongeren sterk verschillen in de voorkennis die ze hebben tijdens en na de Corona-periode. Voor leerkrachten betekent dit dat een ‘klassikale’ aanpak, zowel digitaal als in de klas, niet zal voldoen aan de behoeften van veel kwetsbare jongeren.

Gedifferentieerd onderwijs is een pedagogisch-didactische aanpak die leerkrachten ondersteunt om op een positieve en proactieve manier met deze verschillen om te gaan. Het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs is complex voor leerkrachten en nog complexer in online of in een gemengde leeromgeving. Dit laatste verwijst naar de combinatie van online leren en face-2-face onderwijs in de klas. Dit project wil dus in de eerste plaats de competenties van leerkrachten versterken om gedifferentieerd onderwijs toe te passen en nieuwe manieren tonen om gedifferentieerd onderwijs aan te passen aan de huidige onderwijs- en leersituaties. Ten tweede wil het project de digitale kloof tussen leerkrachten en leerlingen aanpakken om een efficiënt gebruik van digitale hulpmiddelen mogelijk te maken. De oudste digitale kloof is de toegang van leerlingen tot digitaal materiaal. De tweede en meer recente digitale kloof is het gebrek aan digitale vaardigheden. Het gaat er niet alleen meer om dat we toegang hebben tot apparatuur, maar ook dat we weten hoe we deze op een verstandige manier kunnen gebruiken om de aangeboden opleidingsmodules effectief te kunnen volgen.

Doelstelling(en)

Dit project heeft als doel het bestuderen (WP1), ontwikkelen (WP2), creëren (WP3) en verspreiden (WP4) van vaardigheden4all competenties. Een studie in scholen en universiteiten zal worden uitgevoerd in de drie regio’s (WP1). De nodige instrumenten om de uitdagingen van blended learning en e-skills te begrijpen, zullen aan leerkrachten worden verstrekt (WP2). Er zullen opleidingsmodules voor lerenden worden gecreëerd om hen te helpen hun e-learning in een blended learning omgeving te beheren (WP3). Ten slotte zal een op maat gemaakt professioneel programma voor leerkrachten, onze “gedifferentieerde onderwijsinterventie” ter ondersteuning van studenten, worden ontworpen, geïmplementeerd, beoordeeld en verspreid (WP4). De instrumenten zullen in de hele EMR worden verspreid, zodat alle lerenden, leerkrachten en opleiders kunnen profiteren van de ontwikkelde instrumenten en materialen.

Doelgroepen

 • Docenten en studenten in de laatste twee jaar van het voortgezet onderwijs;
 • Docenten en studenten in het eerste jaar van het hoger onderwijs.

Belangrijkste activiteiten

 • Training van docenten voor gedifferentieerd onderwijs in een gemengde leeromgeving.
 • Training van trainers om hen in staat te stellen hun online systemen zodanig te ontwerpen dat uitval wordt voorkomen en de leerlingen zo goed mogelijk worden ondersteund.
 • Trainen van de leerlingen, zodat ze de aangeboden hulpmiddelen en de gebruikelijke digitale toepassingen in een leercontext goed beheersen.

Waar?

Benelux.

Gewenste eindresultaten

 • Een programma voor gedifferentieerd onderwijs;
 • Workshops om het bewustzijn van de modules en de informatiecampagne over e-learning te vergroten;
 • Opleidingsmodules over zelfregulering, informatievoorziening en/of kritisch denken en omgekeerd leren voor leerkrachten en lerenden;
 • Studie naar nieuwe praktijken in e-learning / blended learning om de creatie van een toolkit voor alle belanghebbenden in het onderwijs mogelijk te maken;
 • Eenheid over het verbeteren van onderwijspraktijken in een online blended learning omgeving.

Samenwerkingspartners

 • 1.000 leerkrachten en 400 leerlingen;
 • Geassocieerd partnerschap met het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft en het Limburgse loopbaanontwikkelingscentrum (Leo).

Partners

Gefinancierd door

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Interreg EMR Skills4You