Project

Onboarding Yuverta LLO

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-faunabeheer-praktijk (1)

Inleiding

Deze online module is onderdeel van het programma waarin alle onderdelen rondom Yuverta LLO en de vernieuwing van ons onderwijs (gedachtegoed van EaaS) aan bod komen. We hebben onszelf uitgedaagd om een visueel aantrekkelijke online ‘wereld’ te creëren, waar ook animaties aan zijn toegevoegd.

Doelstellingen

Informatie overdragen over ons prachtige Yuverta Leven Lang Ontwikkelen.

Doelgroep(en)

Voor iedereen die een kijkje in de keuken wil krijgen bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen.

Wil je meer weten?

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-project-regiodeal-limburg

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.
Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-project-brabanteet

Project Beet!

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen, is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Beet!

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

no image

Wachtlijst inschrijven voor Onboarding Yuverta Leven Lang Ontwikkelen