MBO Vakexpert bloem, groen en styling

Na deze opleiding kun jij je eigen stempel drukken op groene arrangementen en styling van bijvoorbeeld winkels of bedrijfslocaties. Je werkt als groene ondernemer zelfstandig en resultaatgericht, zowel op locatie als bij bureauwerk. Je hebt een neus voor trends en kunt anderen inspireren. Maak jij als stylist, etaleur of binnenhuisvormgever winkels, feestlocaties, tentoonstellingen en beurzen in Limburg of daarbuiten mooier, beter en leuker?

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 4 opleiding vakexpert bloem, groen en styling start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over productverzorging, bloemwerk maken, etaleren, decoreren, deisgn, ondernemen, maar ook kunstgeschiedenis en kennis over maatschappij en cultuur. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn een inspelen op innovaties en een programma om je voor te bereiden op het HBO (HBO-doorstroom).  

Deze opleiding van CITAVERDE College is een samenwerking aangegaan met de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), waardoor we nog beter onderwijs gaan bieden door betere aansluiting op de praktijk en jou met innovaties kennis te laten maken. 

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze opleiding bloem, groen en styling is er ook op niveau 2 en niveau 3. Ook een opleiding niveau 4 bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling is mogelijk.

Lees meer

Wat leer je

Klantgericht werken Jij weet als geen ander hoe je opdrachten binnen moet halen.
Trends onderzoeken Je doet inspiratie op op internet, beurzen, in tijdschriften en op het gebied van kunst en cultuur.
Inspireren Jij bent enthousiast en gemotiveerd en weet dat over te brengen op klanten en medewerkers.

Eisen

Vooropleiding -Diploma niveau 3
-Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
-VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg
Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact >ankerlink naar locatie< op met de locatie van je keuze.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Vakexpert bloem, groen en styling (crebonummer 25445).

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. De opleidingen Meesterbinder,  Docent en kennismanager groene sector en een aantal kunst- en designopleidingen sluiten prima aan.

Beroepen

Je kunt na je opleiding Vakexpert bloem, groen en styling werken in een (eigen) bloemenzaak, maar ook als stylist, bloembinder, binnenhuisvormgever, bloem- en groendecorateur, etaleur, ontwerper of standbouwer.

Kosten MBO-opleiding vakexpert bloem, groen en styling

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakexpert bloem, groen en styling moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 450,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Daarnaast schaf je software aan voor ongeveer € 140,-.

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer