Inhoud

Jaar 1: Planvorming

  • maken plan van aanpak
  • inventariseren
  • planvorming: realisatie en beheer
  • natuurwet en andere wetgeving
  • werkomschrijving en kostenraming
  • bestekken en contractvorming
  • bodemkunde
  • portfolio

Afsluiting: examinering project planvorming + theorietoets bodemkunde.

Heb je belangstelling om ook het tweede leerjaar te volgen? Klik dan hier voor meer informatie of om je in te schrijven voor 'Aankomend Projectleider 2'.

Doel

Werk je in de groene sector en wil je doorgroeien naar een leidinggevende functie? Dan is deze opleiding iets voor jou. In de opleiding Aankomend projectleider staat het organiseren en werk voorbereiden centraal. Vakdocenten leren je hoe je groene projecten kunt organiseren en aansturen.

Je kunt de opleiding prima combineren met je huidige baan in de groensector, want de lessen zijn in de avonduren.

Deze opleiding hebben we ontwikkeld op verzoek van het bedrijfsleven: een perfecte aansluiting op de praktijk dus!

Doelgroep

Je bent werkzaam in de groene sector en je hebt de ambitie om door te groeien naar een leidinggevende functie.

Beroepsperspectieven

Werkvoorbereider, uitvoerder, opzichter, calculator, ontwerper, beheerder bij een
hoveniersbedrijf, groenvoorzieningsbedrijf of een Gemeente. Eigen hoveniersbedrijf starten.

Afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met een eindexamenopdracht per leerjaar. De opdracht bevat alle onderdelen van de opleiding. Het diploma wordt erkend door de VHG. De examinering staat onder auspiciën van de VHG.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@