Doel

Na deze opleiding verleen jij je medewerking aan het aanleggen van plantsoenen, omvangrijke bestrating zoals parkeerplaatsen, of een visvijver. Dat kan in Limburg, maar ook buiten onze provincie zijn er mogelijkheden voor een baan in de groenvoorziening. Jij leert van alles over werken met grote machines en gereedschappen in de openbare ruimte.

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 1
- Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
- VMBO leerwegen: BB, KB, GL of TL

Doelgroep

Na deze opleiding werk jij in de openbare ruimte. Je hebt technische kennis over grote machines en gereedschappen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als groenmedewerker of een publieke organisatie. In de groene sector is veel vraag naar personeel, dus er ligt een mooie baan in het verschiet.

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 2 Medewerker groen en cultuurtechniek (crebonummer 25616).

Doorleren

Na de opleiding Medewerker groen en cultuurtechniek kun je doorstromen naar een niveau 3-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 2 opleiding vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen.In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan kennis over de bodem, machines en plantenkennis. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Een voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding is een verdieping in cultuurtechniek.

Volg je de BBL-variant? Dan ben je meestal vier dagen aan het werk en ga je één dag naar school. Ook dan krijg je het algemene vormende onderwijs zoals in de basisfase.

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze groen en cultuurtechniekopleiding is er ook op niveau 3.

Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij medewerker natuur, water en recreatie of medewerker hovenier.

Wat leer je

  • Planmatig werken: Jij werkt in opdracht van je leidinggevende en draagt jouw steentje bij aan omvangrijke projecten.

  • Omgaan met en onderhouden van machines: Technisch onderhoud en het besturen van machines gaan jou prima af.

  • Nauwkeurig werken: Elk onderdeel in het project waar je aan werkt, geef je de aandacht die het nodig heeft.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 1-2 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2020-2021 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 250,- voor BBL niveau 1 en 2.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BBL-opleiding medewerker groen en cultuurtechniek zijn de totale kosten ongeveer € 410,- .

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen 

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.