Doel

Tijdens de  opleiding medewerker hovenier word je opgeleid om tuinen en groen aan te leggen en te onderhouden. Dat kan in Limburg, maar ook buiten onze provincie en zelfs in het buitenland zijn er mogelijkheden voor stages en je baan later. Jij leert van alles rondom aanleg van groen, flora en fauna, bemesten, beluchten en groenvoorzieningen.

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 1
- Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
- VMBO leerwegen: BB, KB, GL of TL

Doelgroep

Na de opleiding Medewerker hovenier houd jij je bezig met aanleggen en onderhouden van groen, vijvers en waterpartijen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als hovenier of medewerker in groenbedrijf. In de groene sector is veel vraag naar personeel, dus er ligt een mooie baan in het verschiet!

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 2 Medewerker hovenier (crebonummer 25621).

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 3-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 2 opleiding medewerker hovenier start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan kennis over zagen, de bodem en bemesting en biodiversiteit. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding zijn een specialisatie in technisch werken in het groen of Duits.

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor afgestudeerden van deze opleiding.

Deze hoveniersopleiding is er ook op niveau 3 en niveau 4. Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij de opleidingen medewerker groen en cultuurtechniek of medewerker natuur, water en recreatie.

Wat leer je

  • Zorgvuldig werken: De kwaliteit van het werk en veiligheid op de werkplek hebben jouw prioriteit.

  • Oog voor detail: Jij voert werkzaamheden netjes uit en zorgt voor een keurige afwerking.

  • Sociale vaardigheden:Jij vindt in teamverband prima je draai en volgt instructies van je leidinggevende keurig op.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 1-2 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 253,- voor BBL niveau 1 en 2.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding medewerker hovenier moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in het tweede leerjaar. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 250,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding medewerker hovenier zijn de totale kosten ongeveer € 410,- .

Vrijwillige (ouder)bijdrage

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.