Inhoud

Je...

 • draagt zorg voor natuur, grond en water
 • hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
 • communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derdenVoert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
 • legt tuinen en/of parken aan
 • voert onderhoud uit aan tuinen en/of parken

Doel

Na het behalen van dit diploma is de basiskennis aanwezig om als hovenier succesvol aan de slag te gaan.

Doelgroep

Voor iedereen die aan de slag wil gaan in de groene sector en projecten onder handen wil nemen in een duurzame en groene leefomgeving.

Afsluiting

Diploma niveau 2 Medewerker hovenier (crebonummer 25621).

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 3-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Voorkennis

 • Diploma niveau 1
 • Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
 • vmbo leerwegen: BB, KB, GL of TL
 • Daarnaast is het vooraf behalen van het B en/of E rijbewijs een pré, tijdens de opleiding is het mogelijk om deze rijbewijzen te behalen.

Opbouw, werkwijze en leerwegen

De MBO niveau 2 (bbl-incompany) opleiding medewerker hovenier start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. In je profielfase volgt er een specialisatie in de gewenste afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat de medewerker voor het beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan kennis over de bodem, ecologie plantenkennis en machines. Denk ook aam werkmethoden en technieken en groene beheermaatregelen die steeds meer aandacht vragen met het oog op biodiversiteit.

Tijdens deze BBL opleiding gaat de medewerker vier dagen aan het werk bij een erkend leerbedrijf en is er één schooldag. Ook dan wordt het algemene vormende onderwijs zoals in de basisfase beschreven staat gegeven.

Aan het einde van de opleiding volgt er een examen op verschillende manieren. Voor de algemene vakken zoals Nederlands en rekenen een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken worden er proeven van bekwaamheid (PvB) afgenomen. Als alle met succes zijn afgelegd en de bpv positief is beoordeeld is, ontvangt de medewerker een diploma niveau 2 Medewerker hovenier (crebonummer 25621).

Beroepsperspectieven

Na de opleiding Medewerker hovenier houd jij je bezig met aanleggen en onderhouden van groen, vijvers en waterpartijen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als hovenier of medewerker in groenbedrijf. In de groene sector is veel vraag naar personeel, dus er ligt een mooie baan in het verschiet!

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

 • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
 • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
 • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
 • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
 • De opleiding kan op diverse locaties uitgevoerd worden.
 • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte training te volgen.

Bijzonderheden

De student is  zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een erkend leerbedrijf en het zorgen voor een (betaalde) arbeidsovereenkomst. Dit kan uiteraard bij jou als werkgever plaatsvinden!

Vrijstelling

Heeft de medewerker al een niveau 2 diploma? Dan kun je voor de AVO vakken eventuele vrijstelling krijgen. Dit gaat in overleg met de docent tijdens de intake.

Contact

Yuverta leven lang ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl