Doel

De medewerker veehouderij verzorgt dieren en levert een belangrijke bijdrage aan de goede kwaliteit van het dierlijk product zoals melk en het (voeder)gewas. Nederland is toonaangevend als het gaat om veehouderij. Word jij onderdeel van deze groene economie in Limburg?

Opbouw van deze MBO-opleiding

De MBO niveau 2 opleiding medewerker veehouderij start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over de productie- en levenscyclus van de melkkoe en het varken, voeding, melkwinning, vruchtbaarheid en voortplanting. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Een voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding is Duits.  

Studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris vind je hieronder:

Deze opleiding is er ook op niveau 3 en niveau 4. Vind je werken in de agrosector sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij medewerker agrarisch loonwerk of medewerker teelt.

Doelgroep

Je kunt na de opleiding Medewerker veehouderij aan de slag bij een melkveehouder, varkenshouder en pluimveehouder. Jij bent een schakel in het belangrijkste product wat er is: voedsel.

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 1
- Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
- VMBO leerwegen: BL, KL, GL of TL

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 2 Medewerker veehouderij (crebonummer 25432).

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 3-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Wat leer je

  • Systematisch werken: Jij kunt prima werken aan de hand van instructies en procedures.

  • Opmerkzaamheid: Jij weet precies welke individuele kenmerken en karaktereigenschappen de dieren hebben.

  • Hygiënisch werken: Jij leert alles over reinigen, ontsmetten en andere hygiënische maatregelen.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 1-2 (deeltijd)
Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld €253,- voor BBL niveau 1 en 2.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BBL-opleiding medewerker veehouderij zijn de totale kosten ongeveer € 375,-.

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.