Doel

Tijdens opleiding vakbekwaam hovenier leer je van alles over aanleg van tuinen en parken. Dat kan in Limburg, maar ook buiten onze provincie of zelfs in het buitenland zijn er mogelijkheden voor stages en je baan later. Jij hebt straks alle kennis in huis over (half)verharding, aanleg van beplanting en gazon, vijvers en waterpartijen, bouwkundige werken en riolering/regenwaterafvoer.

Opbouw van deze MBO-opleiding

De MBO niveau 3 opleiding hovenier start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan kennis over onderhoud, flora en fauna, landmeten en waterpassen, civieltechnisch onderhoud, maar ook communicatie met publiek.  Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding zijn een specialisatie in technische werken in het groen, cultuurtechniek of Duits.  

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.


Deze hoveniersopleiding is er ook op niveau 2 en niveau 4. Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek of vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie.

Doelgroep

Na deze opleiding help je aan de hand van een ontwerp mee met het aanleggen en onderhouden van groen. Je kunt werken in een groenbedrijf, als opzichter of greenkeeper op een golfterrein of uiteraard als hovenier. In deze sector is veel vraag naar personeel.

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 2
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KL, GL of TL

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 3 Vakbekwaam hovenier (crebonummer 25618).

Doorleren

Na de niveau 3 opleiding vakbekwaam medewerker hovenier kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Wat leer je

  • Voorbereiden: Je zorgt voor de aanwezigheid van het materiaal en hulpmiddelen op locatie.

  • Afstemmen en open communiceren: Met de opdrachtgever stem je de werkzaamheden af en je houdt hem op de hoogte van de voortgang.

  • Overzicht houden: Jij denkt vooruit en blijft het grote geheel overzien.

  • Samenwerken: Je draagt je kennis over en stimuleert medewerkers

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld  € 612,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakbekwaam hovenier moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 250,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding vakbekwaam medewerker hovenier zijn de totale kosten ongeveer € 420,- .
 

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.