Doel

Jij vervult als vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk een uitvoerende en vaktechnisch begeleidende rol bij loonwerkzaamheden. Na deze MBO niveau 3-opleiding kun je goed zelfstandig zaken oppakken en uitvoeren. Jij ontzorgt de veehouder of teler! Word jij onderdeel van deze groene economie in Limburg?

Opbouw van deze MBO-opleiding

De MBO niveau 3 opleiding vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis van gewassen, de bodem, machines en gereedschappen. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Voor niveau 3 leer je bijvoorbeeld van alles over ondernemend gedrag. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn precisie landbouw of cultuurtechniek.   

In onderstaande overzichten vind je de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze opleiding is er ook op niveau 2. Vind je werken in de agrosector sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij vakbekwaam medewerker teelt of vakbekwaam medewerker veehouderij.

Doelgroep

Jij kunt aan de slag als loonwerker, zelfstandig of in dienst van een loonwerkbedrijf/akkerbouwbedrijf. Ook beroepen als medewerker (gemeentelijke) groendiensten, medewerker weg- en waterbouw en medewerker machinegroothandel zijn mogelijk.

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 2
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KL, GL of TL

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk (crebonummer 25557).

Doorleren

Na de opleiding Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Wat leer je

  • Kennis van gewassen en producten: Je verzorgt gewassen, teelten, begroeiing en transporteert het product.

  • Plannen en voorbereiden: Je inventariseert, plant en bereidt werkzaamheden voor.

  • Verantwoordelijkheid: Jij leert de leidende rol te pakken.

  • Diverse bedrijfsprocessen: Jij draait je hand niet om voor bureauwerk binnen een bedrijf in de agro-sector.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld  € 612,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 250,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 250,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. 

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: de maandagen naar school en daarnaast een arbeidscontract van minimaal 20 uur in een erkend leerbedrijf
  • Je leert nu eenmaal het beste in de echte reële beroepspraktijk
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten met specialistische expertise
  • De opleiding wordt in Roermond uitgevoerd