Doel

Na deze opleiding ben jij klaar voor een job in de bedekte teelt, open teelt of werk je met bijvoorbeeld jonge zaden en jonge planten. Jij zaait, oogst, plant en onderhoudt het gewas. In de agrosector is in Limburg, maar ook daarbuiten, veel werk te vinden. Voor deze opleiding wordt dan ook een baangarantie afgegeven! 

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 2
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KL

Doelgroep

Je kunt aan de slag als teler of kweker, of bij een andere organisatie in de agro sector en tuinbouwbranche. Jij bent de kenner op het gebied van zaaien, oogsten, planten en onderhouden van het gewas en een echte teamplayer. Er is zeker een baan te vinden in deze sector.

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker teelt. (crebonummer 25536).

Doorleren

Na de Vakbekwaam medewerker teelt opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw van deze MBO-opleiding

De MBO niveau 3 opleiding vakbekwaam medewerker teelt start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan anatomie van de plant, kwaliteit van de oogst, biogewasbescherming, teeltechnisch management. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Een voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding is Duits.   

In onderstaande overzichten vind je de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 4. Vind je werken in de agrosector of in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek of vakbekwaam hovenier of vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

Wat leer je

  • Kennis van gewassen: Jij kent je gewassen door en door. 
  • Werken aan kwaliteit: Jij hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Teamwork: Jij leert de leidende rol te pakken.
  • Diverse bedrijfsprocessen: Jij draait je hand niet om voor bureauwerk binnen een bedrijf in de tuinbouwsector.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)
Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld  € 612,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)
Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakbekwaam medewerker teelt moet je voor schoolboeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 370,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 110,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 50,- tot € 75,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding vakbekwaam medewerker teelt zijn de totale kosten ongeveer € 405,- 

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.