Ben jij op zoek naar passende mbo deeltijd opleiding (bbl-incompany) voor meerdere medewerkers in jouw bedrijf? Wij denken graag mee over de inhoud en aanpak passend bij jouw bedrijf.

Over deze opleiding

Tijdens deze opleiding wordt alles geleerd over o.a. teelt, loopbaan en burgerschap, Nederlands en rekenen. Als resultaat aan de slag als volwaardig vakbekwaam medewerker op een teelt bedrijf. Dit betekent dat er zelfstandig gefunctioneerd kan worden en kleine groepen aangestuurd kunnen worden.

Inhoud opleiding

 • Teeltvoorbereiding: samenwerken met collega's aan de bewerking van de perfecte bodem.
 • Tijdens de teelt: zaaien, poten, planten, het gewas verzorgen en oogsten.
 • Kwaliteitshandhaving: sorteren van geoogste producten, verpakken en klaarzetten voor transport.
 • Teamwork: leiderschap.

Door zorgvuldig en systematisch te werken wordt geleerd om te werken en teams aan te sturen.

Doel

De opleiding is bedoeld om de deelnemer in de praktijk, maar ook in de theorie te laten uitgroeien naar een volwaardig vakbekwaam medewerker.

Doelgroep

Voor iedereen die interesse en affiniteit heeft in teelt en zich daarin wil ontwikkelen.

Afsluiting

Diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker teelt. (crebonummer 25536).

Doorleren

Na de Vakbekwaam medewerker teelt opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw, werkwijze en leerwegen

Tijdens de mbo niveau 3 opleiding vakbekwaam medewerker teelt wordt er gewerkt in een erkend leerbedrijf aan verschillende opdrachten die gekoppeld zijn aan modules. Elk schooljaar kent vijf modules zodat na drie jaar een volledig overzicht aanwezig is van hoe een gewas geteeld moet worden, en hoe hier een leidende rol in gespeeld kan worden.

Een dag per week ga je naar school. Daar worden de modules verder uitgelegd en ga je ook aan de slag met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met verschillende keuzedelen, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Een voorbeeld van een keuzedeel voor deze mbo-opleiding is Teeltspecialisatie of ondernemend gedrag.

Aan het einde van de opleiding volgt er een examen op verschillende manieren. Voor de algemene vakken zoals Nederlands en rekenen een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken worden er proeven van bekwaamheid (PvB) afgenomen. Als alle met succes zijn afgelegd en de bpv positief is beoordeeld is, ontvangt de medewerker een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker teelt. (crebonummer 25536).

Voorkennis

 • Diploma niveau 2
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • vmbo leerwegen: KL

Bijzonderheden

Voor deze opleiding is een laptop nodig.

Vrijstelling

Vrijstelling voor bijvoorbeeld de AVO vakken is eventueel mogelijk wanneer er al een niveau 2 of 3 diploma aanwezig is. Dit wordt altijd samen overlegd met de docent tijdens de intake.

Beroepsperspectieven

Na deze opleiding ben jij klaar voor een baan in de bedekte teelt, open teelt of werk je met bijvoorbeeld jonge zaden en jonge planten. Jij zaait, oogst, plant en onderhoudt het gewas. Je kunt aan de slag als echte teamplayer in de teeltsector.  In de agrosector is veel werk te vinden.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (bbl):

 • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
 • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
 • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
 • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
 • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
 • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte training te volgen.

Contact

Yuverta leven lang ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl