Ben jij op zoek naar passende mbo deeltijd opleiding (bbl-incompany) voor meerdere medewerkers in jouw bedrijf? Wij denken graag mee over de inhoud en aanpak passend bij jouw bedrijf. 

!! Let op: voor deze opleiding mag je je ook als individu inschrijven via Yuverta leven lang ontwikkelen.

Informatie over ons aanbod voor jouw bedrijf

Over deze opleiding

Tijdens deze opleiding wordt alles geleerd rondom de basis van veehouderij. Er is aandacht voor de verzorging van dieren, maar ook van hun omgeving. 

Melkveehouderij | Pluimveehouderij | Varkenshouderij

Inhoud opleiding

Tijdens deze opleiding kom je alles te weten over verzorging en voeding voor dieren in de veehouderij én over de agrarische sector. Je verzorgt jonge en drachtige dieren en houdt het uiterlijk en conditie van je dieren in de gaten. Ook kun jij deskundigen assisteren bij specialistische handelingen. Jij ziet erop toe dat de uitvoering van het werk gebeurt volgens bedrijfsafspraken en richtlijnen. Nederland is toonaangevend als het gaat om veehouderij.

Doel

Je komt alles te weten over hoe je zelfstandig de verzorging en voeding voor dieren in de veehouderij aanpakt. Na het behalen van je diploma ben je dan ook in staat om je kennis in het werkveld toe te passen.

Doelgroep

Voor iedereen die affiniteit heeft met veehouderij.

Afsluiting

Diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker veehouderij (crebonummer 25537).

Doorleren

Na de opleiding Vakbekwaam medewerker veehouderij kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw, werkwijze en leerwegen

De mbo niveau 3 opleiding vakbekwaam medewerker veehouderij start met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan grasland, bemesting, vruchtbaarheid, melkwinning, huisvesting, management en organisatie van hokdieren. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting, waarin je meer ingaat op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze mbo-opleiding is automatisch melken of veehouderijspecialisatie of teeltspecialisatie.

Aan het einde van de opleiding volgt er een examen op verschillende manieren. Voor de algemene vakken zoals Nederlands en rekenen een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken worden er proeven van bekwaamheid (PvB) afgenomen. Als alle met succes zijn afgelegd en de bpv positief is beoordeeld is, ontvangt de medewerker een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker veehouderij (crebonummer 25537).

Voorkennis

  • Mbo-diploma niveau 2
  • Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
  • Vmbo leerwegen: KL, GL of TL

Bijzonderheden

Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een erkend leerbedrijf en het zorgen voor een (betaalde) arbeidsovereenkomst.

Vrijstelling

Heb je al een niveau 2 diploma of hoger? Dan kun je voor de AVO vakken eventuele vrijstelling krijgen. Dit gaat in overleg met jouw docent. 

Beroepsperspectieven

Je kunt aan de slag bij een veehouder, varkenshouder of pluimveehouder, of bij een keuringsdienst of bedrijfsverzorgingsdienst in de agrarische sector. Jij bent een schakel in het belangrijkste product dat er bestaat: voedsel.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (bbl):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte training te volgen.

Contact

Yuverta leven lang ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl