Ben jij op zoek naar passende mbo deeltijd opleiding (bbl-incompany) voor meerdere medewerkers in jouw bedrijf? Wij denken graag mee over de inhoud en aanpak passend bij jouw bedrijf. 

!! Let op: voor deze opleiding mag je je ook als individu inschrijven via Yuverta leven lang ontwikkelen.
Informatie over ons aanbod voor jouw bedrijf

Over deze opleiding

Tijdens deze opleiding wordt alles geleerd rondom de basis van veehouderij. Er is aandacht voor de verzorging van dieren, maar ook van hun omgeving. 

Melkveehouderij | Pluimveehouderij | Varkenshouderij

Inhoud opleiding

Na deze opleiding kan de functie als bedrijfsleider of zelfstandig ondernemer in de veehouderij  uitgevoerd worden. Vernieuwingen en veranderingen in de keten en in de maatschappij kunnen omgezet worden om in kansen voor het bedrijf.

Aansturen en coördineren van het werk voor een team worden dagelijkse werkzaamheden.

Doel

Je komt alles te weten over hoe je zelfstandig een veehouderij bedrijf runt. Je instrueert mensen hoe ze de dieren moeten verzorgen. Na het behalen van je diploma ben je dan ook in staat om je kennis in het werkveld toe te passen.

Doelgroep

Voor iedereen die affiniteit heeft met veehouderij.

Afsluiting

Diploma niveau 4 Vakexpert veehouderij (crebonummer 25535).

Doorleren

Na deze opleiding veehouderij kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. De opleidingen Dier- en veehouderijVeehouderij en kennismanagement of Docent en kennismanager groene sector sluiten prima aan.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw, werkwijze en leerwegen

De bbl-incompany, mbo niveau 4 opleiding veehouderij start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over de agro sector, voeding en verzorging, huisvesting management en organisatie van hokdieren. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen.

Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze mbo-opleiding zijn een veehouderijspecialisatie teeltspecialisatie

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Vakexpert veehouderij (crebonummer 25535).

Voorkennis

  • Mbo-diploma niveau 3
  • Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
  • Vmbo leerwegen: BB, KB, GL of TL.

Bijzonderheden

Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een erkend leerbedrijf en het zorgen voor een (betaalde) arbeidsovereenkomst.

Vrijstelling

Heb je al een niveau 2 diploma of hoger? Dan kun je voor de AVO vakken eventuele vrijstelling krijgen. Dit gaat in overleg met jouw docent.

Beroepsperspectieven

Jij bent een schakel in de keten voor het belangrijkste product dat er is: voedsel. Jij kunt aan de slag als bedrijfsleider of melkveehouder, varkenshouder, pluimveehouder, verkoper, inseminator, bedrijfsadviseur, voorlichter, veevoedingsdeskundige, medewerker bij een keuringsdienst of bedrijfsverzorgingsdienst.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (bbl):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte training te volgen.

Contact

Yuverta leven lang ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl