Bureau Erkenningen stelt de volgende eisen aan een bijeenkomst:

  • Minimale tijdsduur is 3 uur.
  • Maximale groepsgrootte is 12 personen.
  • Het werken met fosforwaterstoftabletten is een verplicht onderdeel van de bijeenkomst.
  • De deelnemers brengen hun ervaring mee en delen deze ervaringen met elkaar.
  • Het uitvoeren en bespreken van diverse praktische handelingen is onderdeel van de bijeenkomst.

Doel

Het verlengen van de licentie mollen- en woelrattenbestrijding (Licentie 4). Deze verlenging dient binnen een periode van 5 jaar te gebeuren na het uitreiken van de licentie. Datum van afgifte en verloopdatum zijn te vinden op de pas.

Doelgroep

Licentie 4 is voor personen die bij de bestrijding van mollen en woelratten gebruik maken van middelen die fosforwaterstof bevatten.

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige licentie 4.
Personen met een verlopen licentie dienen opnieuw examen te doen. De licentie is verlopen op de dag die aangegeven staat op de pas.

Afsluiting

Na afloop van de bijeenkomst worden de deelnemers geregistreerd bij Bureau Erkenningen en ontvangen zij een nieuwe pas met een geldigheid van 5 jaar.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@