Inhoud

Natuurlijk moet je als allround boomverzorger méér kunnen dan alleen klimmen, snoeien, vellen, enz. De klant of opdrachtgever wil weten wáárom bepaalde werkzaamheden moeten plaats­vinden. En natuurlijk moet eerst de diagnose gesteld worden voordat er  behandeling plaats­vindt. Dus ook vakkennis is een belangrijk onderdeel van de cursus. Boven- en onder­gronds onderzoek ga je zelf uitvoeren bij aangetaste of verzwakte bomen. Je leert diverse onder­zoeks­appa­ratuur hierbij te gebruiken. En antwoord te geven op de vraag of de boom nog te redden is en nog toekomst heeft.  

Hoe controleer je bomen op stabiliteit en takbreuk oftewel hoe voer je een visuele boomveilig­heids­controle (BVC) uit? Hoe leggen we onderzoeksgegevens vast in geautomatiseerde bestan­den? En welke wetten en regels gelden er ten aanzien van bomen? Antwoord op al deze vragen krijg je tijdens de opleiding. En je gaat hierbij zoveel moge­lijk zelf praktisch aan de slag. 

Het onderdeel “onderzoek en advies” wordt afgesloten met een rapportage die je maakt over een probleemsituatie uit je eigen omgeving. Andere onderdelen van je opleiding zijn: sortimentskennis, Bedrijfshulpverlening (BHV) voor boomverzorgers en certificaat Hoogwerkers (TÜV).  

Praktijkonderdelen

Snoeien van bomen komt natuurlijk uitgebreid aan de orde. Naast begeleidings­snoei van jonge bomen ga je ook aan het werk in oudere bomen. Onderhoudssnoei en correctiesnoei zijn belangrijke cursus onderwerpen. Je leert diverse klimtechnieken toe te passen en ook hoe je veilig met hoogwerkers kunt werken. En natuurlijk leer je zware bomen te vellen en uit te snoeien met diverse hulpmiddelen. Bij het afbreken van bomen kun je laten zien dat je de klimtechnieken en het gebruik van klimsporen “in de vingers hebt”. Verschillende uitvangtech­nieken worden geïnstrueerd. Je kunt ook kiezen voor een opleiding zónder klimtechnieken.

Doel

Je wordt opgeleid tot Vakbekwaam Boomverzorger. Je kunt niet alleen de eenvoudige maar ook de moeilijke boomverzorgingswerkzaamheden bekwaam en veilig uitvoeren. Je leert bomen planten, volwassen bomen verplanten en de standplaats van slecht groeiende bomen te verbe­teren.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die in de boomverzorging werkzaam is of wil zijn. Je dient minimaal een middelbare vooropleiding te hebben op niveau II (basis beroeps­beoefenaar); We adviseren de cursisten één of enkele dagen per week te werken of stage te lopen bij een bedrijf uit de boomverzorgingssector. De minimum leeftijd is 18.

Afsluiting

Je kunt op 2 manieren examen doen: met klimtech­nieken óf met behulp van hoogwerkers. Dit wordt op het certificaat vermeld; “Climber” óf “Platform”. In onze opleiding worden de “Climbers”  natuurlijk óók geïnstrueerd in het werken met hoog­werkers.  

De kosten van het externe examen Treeworker (± €750,-) en ETW Platformexamen toeslag € 60,-  (indien van toepassing) worden door extern examenbureau in rekening gebracht.

Vrijstelling

Met een persoonlijk gesprek bepalen we welke vaar­digheden en kennis je al voldoende beheerst.

 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@