In deze training worden de fijne kneepjes van veilig werken met een hoogwerker behandeld. Veilig gebruik van de hoogwerker is een voorwaarde  om (ernstig) letsel te kunnen voorkomen. Schadelijke gevolgen voor medewerker en bedrijf moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. In deze training besteden we aandacht aan mens, machine en omgeving om het werk goed en veilig uit te voeren.

Inhoud

 • Typen hoogwerkers
 • Toepassingen van de hoogwerker
 • Visuele inspectie
 • Dagelijks onderhoud
 • Gebruik machine (verplaatsen/opstellen heffen / manoeuvreren/ beëindigen werk)
 • Bedrijfsklaar maken
 • Wet en regelgeving
 • Veiligheidseisen beschermingsmiddelen
 • Veilig werken
 • Ergonomie
 • Kennis van milieu, flora en fauna

Doel

Aan het einde van de training heeft de deelnemer kennis van, en kan veilig werken met, een hoogwerker in een werksituatie.

Doelgroep

Beginnende gebruikers van hoogwerkers in alle sectoren en professionele- en niet professionele gebruikers van hoogwerkers.

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men het certificaat Veilig werken met de hoogwerker. 

Colland subsidie:

Colland subsidie kan aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Klik hier voor de website van Colland Arbeidsmarkt om te kijken welke vergoedingen voor uw sector van toepassing zijn!

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@