Nieuws
9 mei 2023

Brancheopleiding Boomkwekerij in Limburg

Brancheopleiding Boomteelt in Limburg - Dirand van Wijk

Elke regio heeft z’n eigen gewas

Na een succesvol eerste seizoen in Boskoop start Yuverta Leven Lang Ontwikkelen in september met de Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij in Limburg. ‘Deze opleiding is een kans voor boomkwekers.’

Dirand van Wijk is mede-eigenaar en teeltadviseur boomkwekerij Compas Agro, dat naast onderzoek en licentieverlenging teeltadvies verzorgt voor de boomteelt. Daarnaast is hij lid van de boomteeltstudieclub Horst a/d Maas, waarvan Arno Engels ook lid is. Engels spraken we ook voor dit artikel. Hij is voorzitter van de studieclub en werkt daarnaast bij de LTO Vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen.

Divers, maar toch boomkwekerij

Beiden dragen de Brancheopleiding Boomkwekerij een warm hart toe. Engels heeft in zijn tijd als docent bij Helicon en Yuverta zelfs meegeschreven aan het lesprogramma. ‘Het is echt een vakgerichte, praktijkgerichte beroepsopleiding, zonder algemene vakken’, vertelt Engels. ‘Het is ook bij uitstek een opleiding voor zij-instromers. Vorig jaar is de eerste groep in Boskoop van start gegaan. Dat waren veelal mensen die bij een boomkwekerij werken, maar de sector nog amper kennen. Dan is dit een hartstikke mooie opleiding; de deelnemers zijn super enthousiast. In vergelijking met veel andere groene sectoren is de boomkwekerijsector bijzonder. Er zijn zoveel verschillende gewassen en ook veel verschillende bedrijfstypen. Hier in Noord-Limburg is van oudsher veel rozenteelt, in Zundert bos- en haagplantsoen, Opheusden heeft vooral laanbomen en in Boskoop is er veel sierteelt. Dat is heel divers, maar toch allemaal boomkwekerij.’

Juist voor zij-instromers

De Brancheopleiding Boomkwekerij wordt op drie niveaus gegeven: medewerker boomkwekerij, meewerkend voorman/-vrouw boomkwekerij en bedrijfsleider boomkwekerij. Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) biedt alle drie de opleidingen aan in Horst, Geldermalsen en Boskoop. In Horst in Noord-Limburg is dat dit jaar voor het eerst. De opleidingen tot medewerker en meewerkend voorman/-vrouw bestaan uit vijf modules: kennismaken met de sector, teeltvoorbereiding, gewasverzorging, rooien en verwerken, en onderhoud, registratie en verantwoording. Wie de opleiding tot bedrijfsleider boomkwekerij volgt, maakt zich kennis eigen middels de modules bedrijfsanalyse, personeel, marketing, duurzaamheid en bedrijfsoptimalisatie. Engels vervolgt: ‘Er zijn heel veel verschillende gewassen en van elke gewassoort worden in de opleiding kenmerken belicht. Doordat de kwekerijsector geografisch verspreid is, kan de kennis toegespitst worden op de regio. Bij Yuverta in Boskoop wordt relatief weinig ingegaan op laanbomen, omdat je die daar simpelweg weinig hebt. Hier in Horst noemen we de rozenteelt niet meer zo specifiek, omdat er inmiddels veel bredere sierteelt plaatsvindt: coniferen, heesters, fruit- en sierbomen, van alles wat. Het heeft ook veel meerwaarde voor de studenten dat we les kunnen geven op de bedrijven zelf. Hiervoor hebben we verschillende keren een oproep gedaan, waarna een aantal bedrijven zich aanmeldde.’

Springen om personeel

Ook Van Wijk maakt zich hard voor lesgeven in de praktijk, met zijn werkgever Compas Agro. ‘En daarnaast leveren wij inhoudelijke kennis’, vertelt hij. ‘We werken vanuit Greenport Venlo, het oude Floriade-terrein. We geven met dertien mensen teeltadvies aan 115 kwekers, met name in Zuid-Nederland. Voor een aantal partners voeren we projecten uit en we verzorgen de verlenging van zo’n 1000 spuitlicenties in het voor- en najaar. Omdat we een eigen proefveld hebben van 2,5 ha, hebben we al vaker contact gehad met de algemene bbl- en bol-opleiding van Yuverta.’ Compas Agro komt bij meer dan 100 kwekers. Van Wijk: ‘Omdat sommige Yuverta-studenten een stageplaats of ruimte voor onderzoek nodig hebben, willen wij voor een deel invulling geven aan de lessen en helpen om de praktijklocaties beter in beeld te krijgen. Wij helpen dus mee om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk.’ Van Wijk vervolgt: ‘Wij doen dat omdat onze klanten, boomkwekers, al jaren schreeuwen om personeel. Sommige kwekerijen kunnen niet meer groeien wegens gebrek aan medewerkers. Daarom vinden wij dat we ons steentje moeten bijdragen door zoveel mogelijk mensen in die opleiding te krijgen. We doen dat vooral in Zuid-Nederland. Voor een goede opleiding is vanzelfsprekend input nodig uit het onderwijs, kennis vanuit de voorlichting en een duidelijke link met de praktijk, met ondernemers.’

Input lesprogramma

Compas Agro levert volgens Van Wijk input voor verscheidene thema’s die in de opleiding aan bod komen, zoals gewasbescherming, bodem, water en bemesting, innovatie en onderzoek. Van Wijk: ‘De verwachting is dat we in september met een groep van minimaal tien personen in Venlo kunnen starten en dat we hen een totaalpakket kunnen aanbieden. Yuverta LLO, Compas Agro en onze proefvelden bevinden zich allemaal op dezelfde locatie.’ Engels: ‘Deze opleiding is een goede kans voor boomkwekers. Het maakt niet uit in welke regio je gevestigd bent en welke teelt je hebt. De opleiding is specifiek op maat gemaakt voor onze sector met ondersteuning van allerlei organisaties, zoals LTO Bomen. Deze brancheopleiding heeft veel draagvlak in de sector. De hele maatschappij is nu into groen; het belang van bomen is bekend. De coronaperiode heeft ook bijgedragen aan een positiever beeld van groen; daar moeten we gebruik van maken.’

Aanmelden?

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen
Telefoon: 088 435 4350
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl

Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in het Vakblad Boom in Business ED02, mei 2023. Auteur: Heidi Peters, Geïnterviewde: Dirand van Wijk en Anno Engels.

Vragen?

Huisje voor biodiversiteit

Wil je direct een passend advies?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

Arno de Jong aan het werk in de tuin - Topopleiding Urban Green Development levert waaraan behoefte is

Topopleiding Urban Green Development levert kennis waaraan behoefte is

Topopleiding Urban Green Development levert kennis waaraan behoefte is. De topopleiding Urban Green Development van Yuverta LLO trekt een gemêleerde groep mensen: van hoveniers die graag een bredere blik willen tot zij-instromers uit bijvoorbeeld zorg en welzijn.
Man houdt planten in een bak vast - VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO

VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO

Na de zomer, in september, starten de lessen weer voor de VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO. In Boxtel, Roermond en Houten kunnen aankomend hoveniers terecht voor het eerste jaar van de driejarige opleiding tot Vakbekwaam Hovenier.
Hotspot teelt - 2 mannen bij een boom

Hotspot teelt

De Hotspot Teelt is hét groene netwerk voor studenten, professionals en partners. Samen leren, innoveren en onderzoeken. De hotspot heeft als missie om duurzaamheid en circulariteit in de (sier)teeltsector te bevorderen door samen te werken, innovaties toe te passen en door het onderwijs.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Brancheopleiding Boomkwekerij in Limburg