Nieuws
1 juni 2023
Groen in de stad, het conflict

Heidi Kamerling, Practor Groene Leefbare Stad, koppelt wetenschappelijk onderzoek aan actuele onderwerpen uit de groene sector. In haar meest recente artikel, ‘Groen in de stad, het conflict’ gaat zij onder andere in op het belang van een groene stedelijke infrastructuur, ecosysteemdiensten in de stad en een gezond bodemleven.

“Helaas zien we in de praktijk nog erg veel grijze gebieden zonder bomen of planten in de buurt. Dat is vaak een kwestie van prioritering en soms van onbegrijpelijke keuzes. We weten dat groene steden belangrijk zijn vanwege klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en het welzijnsaspect voor mensen die in de stad leven. Kortom, de grote verscheidenheid aan ecosysteemdiensten.”

“De ideale groene stad is in balans met de natuur, waar alle vormen van natuur – van levende organismen tot hun habitat – zeer belangrijke componenten zijn van de stedelijke vorm en deel uitmaken van een groene infrastructuur.”

In het artikel wordt ook dieper ingegaan op de conflicten die zich kunnen voordoen in relatie tot de vergroening van de stad, wat ervoor nodig is om het bodemleven in de stad te verbeteren en welke rol regenwormen hierin spelen. Klik op de link hieronder om het complete artikel te lezen.

Lees verder

Vragen?

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

European Quality Frame

European Quality Frame

Het European Quality Framework, ook wel het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) is een initiatief om binnen de Europese landen opleidingen (globaal) in te kunnen schatten op het niveau. Dit kwalificatieraamwerk is opgedeeld in 8 niveaus. Het dient als vertaalinstrument tussen verschillende nationale kwalificatiekaders.
Bijblijven in een veranderende wereld

Bijblijven in een veranderende wereld

Een leven lang leren en ontwikkelen is in steeds meer beroepen noodzaak. Zo ook in de hoveniersbranche. Gingen we eerder van motor-naar accumachines, er wordt nu kennis gevraagd van bodemleven, klimaatadaptatie en verticale begroeiing. Yuverta LLO speelt voortdurend in op de behoeftes van de sector en past het trainingsaanbod daarop aan.
Brancheopleiding Boomteelt breder beschikbaar

Brancheopleiding Boomteelt breder beschikbaar

Binnenkort gaat de Brancheopleiding Boomteelt bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen weer van start.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Groen in de stad, het conflict