Sinds 2020 biedt Yuverta leven lang ontwikkelen de topopleiding Urban Green Development (UGD) aan. Hier spijkeren geïnteresseerden hun kennis bij in zeven verschillende modules. Heidi Kamerling, practor Groene Leefbare Stad, is nauw bij de opleiding betrokken en legt uit hoe belangrijk doorleren voor gemeenteambtenaren is in deze snel veranderende tijden.
 

Als practor heb ik twee belangrijke taken: “ten eerste zorg ik er vanuit een onderzoekende houding voor dat de leergierigheid en nieuwsgierigheid bij docenten en studenten geprikkeld wordt. Dit doe ik door het uitvoeren van praktische onderzoeken en experimenten. Een voorbeeld daarvan is vegetatieonderzoek.” Haar tweede belangrijke taak is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar begrijpelijke, praktische kennis voor de studenten en het bedrijfsleven.


Actuele kennis voor de openbare ruimte

Heidi Kamerling geeft aan dat de opleiding tot stand is gekomen naar aanleiding van vragen die speelden bij alumni en het bedrijfsleven. “Neem bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar die een groenopleiding had gevolgd maar tijdens haar werk ontdekte dat haar kennis niet aansloot bij de cases de zij in praktijk moest behandelen. Zowel op mbo- als hbo-niveau werd in het verleden gewerkt met ‘fixed knowledge’, die niet meer aansloot op de praktijk. Twee jaar geleden hebben wij dan ook het roer radicaal omgegooid en zijn de topopleiding UGD gestart, die wél voorziet in het beantwoorden van actuele kennisvragen bij de deelnemers.”


Binnen één jaar opgefrist

De opleiding is opgedeeld in zeven modules: biodiversiteit/ecologisch groen, sociale waarde van groen, klimaat-adaptatie, trends (vroeger en nu), circulair denken, het levende gebouw, en eetbaar groen. De modules kunnen naar eigen keuze en apart van elkaar gevolgd worden, vertelt Heidi Kamerling: “Voor elke module schakelen we experts in die op dit moment nog dagelijks met hun vak bezig zijn, zo houd je de kennis actueel. Wat hierbij ook van groot belang is, is dat veel projecten in de publieke ruimte tegenwoordig multidisciplinair zijn. Dat betekent dat deelnemers aan de opleiding ook leren beargumenteren wat voor hen belangrijk is, tijdens overleg en samenwerking met stakeholders.” De Urban Green Development opleiding is dus uiterst geschikt voor mensen die zich nóg meer willen specialiseren en hun kennis up-to-date willen houden. Door de opdeling in modules, is er voor elke groenprofessional in de openbare ruimte interessante lesstof beschikbaar. Veel wijkbeheerders, duurzaamheidsadviseurs van onder andere woningbouwcorporaties en grote aannemers, beleidsmakers en toezichthouders hebben in de afgelopen twee jaar hun licht opgedaan.


Aanmelden?

Nieuwsgierig naar de topopleiding UGD? Bekijk dan het aanbod opleidingen via onze website.
Yuverta Leven Lang Ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl


Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in het Stadswerk magazine 09 – 2022, Heidi Kamerling, practor Groene Leefbare Stad, Yuverta groene mbo opleidingen en trainingen, Philip Fokker, Stadswerk Magazine redacteur product en materiaal.