Project

Faunabeheer in de praktijk

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-faunabeheer-praktijk

Inleiding

In het project ‘Faunabeheer in de praktijk’ wordt wetenschappelijke kennis over faunabeheer en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de mbo-student en het bedrijfsleven. 

Samen met twee onderzoekers van Wageningen University & Research en een klankbordgroep met docenten en het bedrijfsleven, hebben wij met Team Online leren een mooi online product kunnen inrichten. Hierin zijn modules te vinden over o.a. 21 diersoorten en de wetgeving en faunabeheer in verschillende omgevingen. 

Doelstellingen

Het doel van dit project is om de agrarische sector een actieve bijdrage te laten leveren aan het behoud van biodiversiteit ter bevordering van een groene leefomgeving en een duurzame bedrijfsvoering. Door wetenschappelijke kennis over faunabeheer en biodiversiteit te ontsluiten voor mbo-studenten in de verwante opleidingen en voor MKB’ers in de agrarische sector, kunnen ondernemers in de agrarische sector niet alleen bijdragen aan een duurzame en groene leefomgeving door een natuur-inclusieve benadering, maar ook betere keuzes maken in maatregelen treffen tegen plagen, vraatschade en insleep van zoönosen en andere ziekten. Door het verbeteren van het leefklimaat voor mens en dier, kunnen kringlopen gewaarborgd blijven en wordt er actief bijgedragen aan het herstel van biodiversiteit. Het nut voor bedrijven is te vinden in de toekomstbestendige leefomgeving, verbeterde opbrengsten (minder schade) en de imago versterking van bedrijven welke faunabewust opereren. 

Doelgroepen

  • Professionals die werkzaam zijn in het Agro-MKB, dus zowel werknemers en ondernemers. 
  • Ambtenaren bij provincies, waterschappen, gemeenten en rijksoverheden (beleid) die concreet betrokken zijn bij faunabeheer. 
  • Studenten die ‘groene’ opleidingen volgen in het mbo en cursusonderwijs (LLO) in Nederland 
  • Overheden, MKB en toekomstig personeel hiervan die een meer natuurinclusieve benadering willen uitvoeren in de sectoren agri, bouw en toerisme. 

Waar?

Het online lesmateriaal is vrij toegankelijk.

Gewenste eindresultaten

  • Een vertaling van beleid en wetenschappelijke kennis naar het mbo en MKB, waaronder landbouwers / bedrijfsleven. 
  • Het bijscholen en/of opleiden van vakbekwame professionals op mbo-niveau op het gebied van faunabeheer en biodiversiteit. 
  • Het verbeteren van de biodiversiteit door de inzet van (meer) vakbekwame professionals. 

Samenwerkingspartners

Het agro bedrijfsleven en groen onderwijs uit geheel Nederland is in alle fases van het project betrokken. Het bedrijfsleven is betrokken bij alle onderdelen van het project. Een aantal partners zijn representatief voor de rest van Nederland zoals: Waterschap Limburg, Provincie Limburg, LLTB (LTO), Staatsbosbeheer, Aelmans Adviesgroep (namens Natuurinclusieve advies en -bouwers in de agro).

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

no image

Wachtlijst inschrijven voor Faunabeheer in de praktijk