Project

EcoBiose

Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

Inleiding

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.

Klik op de button voor meer informatie over de opgeleverde lesprogramma’s:
1. Faunabeheer in de praktijk
2. Biodiversiteitsmonitor Open teelten
2. Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

“Klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, wateroverlast en droogte, energietekorten: in deze snel veranderende wereld is het van belang om leefbaarheid voorop te blijven stellen,” aldus Simone Sauren, projectleider en ontwikkelaar bij Yuverta Heerlen. “Al deze uitdagingen bieden ook ontzettend veel kansen. Door jongeren in diverse beroepenvelden bewust te maken van duurzaamheid en hoe zij bijvoorbeeld kunnen zorgen voor het herstel van biodiversiteit, gaan zij ook anders kijken naar de mogelijkheden in hun vakgebieden. Hoe kunnen we bedrijven sterker maken en daarbij zorgen dat ze het beste van zichzelf laten zien, zodat zij een duurzaam bestaansrecht hebben? Hoe pakt de lokale overheid haar rol om echt impact te maken op deze thema’s en op de leefbaarheid voor mens en dier? En hoe leiden we jongeren op om voorop te lopen in de innovaties die hiervoor nodig zijn? Dat lukt alleen als je hierin samenwerkt en allemaal een stukje bijdraagt.”

Doelstelling(en) en doelgroepen

Het doel: het ontwikkelen van een nieuwe opleiding, het versterken van bestaande mbo-opleidingen en het creëren van kennisaanbod voor werknemers en ondernemers.

Waar?

Provincie Limburg en alle Zuid-Limburgse gemeenten.

Gewenste eindresultaten

Hét kennis- en expertisecentrum zijn voor biodiversiteit en een duurzame leefomgeving.

Om de grote beleidsopgaven te vertalen naar praktische toepasbaarheid in het werkveld, zijn nieuwe vaardigheden en kennis nodig omtrent biodiversiteit, ecosysteemdiensten en duurzaamheid.

De ambitie is om in de regio Zuid-Limburg onderzoek te doen naar de impact van de ecosysteemdiensten op de sectoren en vice versa. Tegelijkertijd willen we de bestaande en nieuw te ontwikkelen kennis vertalen naar uitdagend en innovatief onderwijs om daarmee de behoefte aan de groeiende vraag naar specialisten en vakmensen met geïntegreerde kennis over biodiversiteit en een duurzame, gezonde leefomgeving op te leiden. Voor de opleidingen geldt dat leren in én samen met de praktijk de basis is. Door deze benadering worden vernieuwingen vanuit het onderwijs ook direct doorgevoerd in de praktijk. De nieuwe opleiding is interessant voor studiekiezers die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van de leefomgeving. Je leert alles over duurzaamheid, een gezonde leefstijl en biodiversiteit.

Samenwerkingspartners

Het project Ecobiose is ingediend namens een samenwerkingsverband tussen mbo-, hbo- en wo-instellingen, een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, provincie Limburg en alle Zuid-Limburgse gemeenten. Ook ESZL is één van de partners. In aanvulling op de bijdrage vanuit de RIF subsidie, investeren het bedrijfsleven en de overheden bijna 1,4 miljoen euro in dit project. Het doel: ontwikkelen van een nieuwe opleiding, het versterken van bestaande mbo- opleidingen en het creëren van kennisaanbod voor werknemers en ondernemers.

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.
Verschillende groenten

Project Beet!

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen, is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Beet!

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor EcoBiose