Project

Regiodeal Limburg

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-project-regiodeal-limburg

Inleiding

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties. Vanuit vijf thema’s wordt hieraan gewerkt.

Doelstelling(en) en belangrijkste activiteiten

Future farming

Het thema “future farming” is een samenwerking tussen: Universiteit Maastricht, BASF Vegetable Seeds, Brightlands Campus Greenport Venlo en de betrokken overheden. Zij hebben hun krachten gebundeld in een nieuwe instituut. Het Brightlands Future Farming Institute is gericht op het ontwikkelen van groente- en fruitsoorten die gezonder zijn voor de mens én milieuvriendelijker geteeld worden. Om dit te onderzoeken worden R&D-kassen gebouwd.

Het instituut is ook gehuisvest in Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het is een plek voor het regionale bedrijfsleven om actief en vernieuwend samen te werken aan duurzame kringloopland- en tuinbouw in de regio.

 

Vitaal en gezond

Binnen het thema “vitaal en gezond” is het doel om jongeren en hun ouders meer bewust te maken van het belang van een gezonde voeding en leefstijl. Dit wordt uitgedragen door actieve partners die verschillende projecten zijn gestart. De Stichting Gezondste Regio 2025 heeft een meerjarenprogramma ontwikkeld om van Noord-Limburg de gezondste regio van Europa te maken. Daarnaast hebben 25 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg hun krachten samengebundeld. Zij passen de werkwijze ‘Positieve Gezondheid’ toe. Hulpvragen die niet een medische achtergrond hebben, worden verbonden aan bestaande lokale burgerinitiatieven. Zo is er meer tijd, aandacht en kwaliteit voor de noodzakelijke reguliere medische zorg. Tenslotte ontwikkelen Brightlands en onderwijspartners vernieuwingen op het gebied van voeding en gezondheid in praktijkomgevingen, zoals de gezonde basisschool van de toekomst.

 

Talent aantrekken en behouden

Binnen het thema ‘talent’ werken de overheid, het onderwijs en het regionale bedrijfsleven samen aan actuele vraagstukken in Noord-Limburg. Dat doen we binnen vier ‘Fieldlabs. Fieldlabs zijn ontmoetingsplaatsen waar studenten en bedrijven samen aan de slag gaan met projecten op het gebied van: future farming, voeding en gezondheid, technologische innovatie & slimme logistiek en grensoverschrijdend ondernemen. De leer- en praktijkomgeving is voor alle kennisniveaus (mbo-hbo-wo). Door de sterke relatie met de praktijk en de samenwerking tussen instellingen wordt er een goede basis gelegd voor het vormgeven van om- en bijscholingstrajecten, (eu)regionale stages en arbeidsmarkttrajecten. De gedeelde kennis en ervaring binnen de Fieldlabs draagt bij aan het ontwikkelen, behouden en aantrekken van talent in de regio Noord-Limburg.

De vijf onderwijsinstellingen die de vier fieldlabs op hebben gericht zijn: Yuverta LLO, Gilde Opleidingen, HAS Hogeschool, Fontys Venlo en de Universiteit Maastricht.

 

Tegengaan van ondermijning

In de Noord-Limburgse land- en tuinbouw zijn er grote economische veranderingen, en logistieke ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn er ook gevaren van ondermijning, drugscriminaliteit en arbeidsuitbuiting. Dit zorgt voor een verslechtering van de veiligheid en leefbaarheid op het platteland en een aantal woonwijken. Binnen de regio slaan de gemeenten en veiligheidspartners de handen ineen met een intergemeentelijk interventieteam. Het doel is om ondermijnende activiteiten zoveel mogelijk tegen te gaan, nieuwe controlemethoden en data-onderzoek toe te passen, veilig buitengebied te keurmerken en actief voorlichting te geven aan ondernemers, organisaties en inwoners.

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Ten slotte wordt met de Regio Deal Noord-Limburg een impuls gegeven aan de grensoverschrijdende samenwerking met de Regio Niederrhein en de steden Mönchengladbach en Krefeld. Met name op het gebied van duurzaamheid (grondstoffen, energietransitie en circulariteit) liggen hier kansen voor intensieve samenwerking. De grensoverschrijdende contacten tussen zowel de overheden als ook de ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen, zoals Fontys Venlo en de Hochschule Niederrhein, zullen samen met de Euregio Rijn-Maas-Noord uitgebouwd worden rondom: circulair bouwen, reststromen hergebruiken, verkenning en een gezamenlijke onderwijsfaciliteit op het gebied van duurzaamheid.

Doelgroepen

Het project richt zich op de volgende doelgroepen: bedrijfsleven en organisaties om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Vanuit de 5 bovenstaande thema’s wordt hier aan gewerkt

Waar?

Provincie Limburg en de regio Noord-Limburg.

Gewenste eindresultaten

De stap op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg.

Samenwerkingspartners

Met het ondertekenen van de Regio Deal en het eerste uitvoeringsprogramma wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg. De Regio Deal loopt voor de periode 2020-2023. In de eerste helft van 2021 volgde een tweede (en laatste) programma met concrete projecten. Rijk, provincie en regio werken in een gezamenlijke overlegstructuur samen en coördineren de voortgang en uitvoering in nauwe afstemming met de vele partners in de regio.

Wil je meer weten?

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-project-brabanteet

Project Beet!

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen, is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Beet!

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Regio Deal Limburg