Project

Interreg EMR Wine

Druiven
Logo Interreg EMRWine

Dit samenwerkingsproject wordt financieel ondersteund door het INTERREG V A-programma van de Europese Unie.

De klimaatcrisis in combinatie met de herhaalde gezondheidscrisis van de afgelopen dertig jaar heeft effect op de landbouw. Er zijn agro-ecologische veranderingen noodzakelijk voor het milieu, de samenleving in het algemeen en de boeren zelf.

De Verenigde Naties (VN) heeft doelstellingen van duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze zijn in 2015 goedgekeurd en moeten leiden tot een verandering van de productiemethoden. De doelstellingen betreffen: de strijd tegen de klimaatverandering, het behoud van het leven op het land en in het water, de bevordering van schone energie en verantwoorde consumptie en productie.

Creëren van een euregionaal netwerk 

De belangrijkste doelstelling van het project is het creëren van een euregionaal netwerk MRE tussen de productie- en opleidingssectoren in de wijnbouw. Hiermee willen we tot een lokale sector met ecologische en duurzame productie- en consumptiemiddelen komen. De EMR heeft een lange geschiedenis met wijn, daarom is de productie ervan ook een logisch vervolg.

Om dit doel te bereiken, zal het nodig zijn om:

 • de verschillende belanghebbenden in de sector met elkaar in contact te brengen;
 • een nieuw pedagogisch programma voor wijn- en landbouwopleidingen in de projectpartnerregio’s te definiëren;
 • de uitwisseling van goede praktijken tussen leerlingen, opleiders en professionals te vergemakkelijken;
 • geïntegreerde opleidingstrajecten te genereren in de EMR, waar leerlingen de bestaande praktijken in de verschillende regio’s van ons grondgebied zullen verkennen.

Om deze reden zal EMRWINE zorgen voor:

1. Studenten met vaardigheden op de 3 centrale thema’s van de agro-ecologie:

 • Produceren op een andere manier door onze productiesystemen te heroverwegen;
 • Behouden van middelen waarop de wijnproductie is gebaseerd;
 • Inspelen op de legitieme vraag van de maatschappij om de wijnbouw in te zetten in de richting van nieuwe mogelijke groeimodellen.

2. Trainers van hulpmiddelen om anders te leren produceren.

Het project moet het mogelijk maken de middelen en expertise van de Euregio Maas-Rijn te bundelen om de evolutie van de verschillende regio’s van Europa te analyseren in functie van de klimaatveranderingen die ze hebben ondergaan (zowel positief als negatief). Deze analyse zal bijdragen aan de ontwikkeling van een sterk Euregionaal beleid voor de consolidatie en groei van een zich ontwikkelende wijnsector in onze regio’s. Daarom zal het bevorderen van de ontmoeting tussen leerlingen, opleiders en professionals in de Euregio Maas-Rijn helpen om de impact van deze green deal te versterken vanwege de territoriale nabijheid, de gemeenschappelijke problemen met betrekking tot vergroening en soortgelijke klimaatveranderingen.

EMRWINE staat voor het:

 • organiseren van uitwisselingsdagen tussen studenten en docenten in de partnerregio’s;
 • organiseren van bewustmakingsworkshops voor professionals in de sector en meer nog voor alle burgers;
 • uitvoeren van stages in de EMR-wijngaarden (grensoverschrijdende mobiliteit);
 • uitvoeren van 4 gezamenlijke opleidingsprogramma’s voor technici / onderwijsteams/studenten / professionals;
 • opzetten van een communicatie- en marketingstrategie, met ambassadeurs van een agro-ecologisch label voor wijn in de Euregio Maas-Rijn;
 • opzetten van een ecologische e-trainingscel voor wijn in de EMR (e-EMRWINE)..

Partners

Partners EMR Wine. Province de Liège, Hogeschool PXL, PCFruit, Yuverta Leven Lang Ontwikkelen, Provincie Limburg en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ondersteund door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma

Logo Interreg EMRWine

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

De partners zijn:

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Interreg EMR Wine