Project

Project Craft

Allround operator in de mengvoederindustrie
Logo Craft

Inleiding

Yuverta LLO en CRAFT education werken samen met het doel om succesvol mee te bewegen met de technologische ontwikkelingen in de levensmiddelenindustrie. Er worden flexibele onderwijsprogramma’s binnen de derde leerweg ontwikkeld voor en in overleg met de levensmiddelenindustrie.

Doelstelling(en)

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven (zowel werknemers als werkgevers) aangeven dat er kennis ontbreekt bij de werknemers. Door personeelstekorten, blijkt het soms lastig om personeel vrij te plannen voor opleiding en ontwikkeling.

Door ontwikkeling van de derde leerweg spelen Yuverta LLO en CRAFT education daarop in; naast bbl+maatwerk opleidingen, ontwikkelen we flexibele manieren van leren, mét civiel effect.

We willen juist deze leerpaden onder de aandacht brengen, om zo mensen in een opleidingstraject te krijgen waarbij niet meteen de inspanning gevraagd wordt van een volledige opleiding. De geleerde kennis is ook direct in de praktijk toepasbaar. De leerpaden zijn persoonlijk en je hebt een eigen traject. Je bent dus nooit afhankelijk van anderen. Jij bepaalt zelf hoeveel, hoe snel en welke leerpaden je wilt volgen.

Doelgroepen

Het project richt zich op de volgende doelgroepen:

  • Werkenden in de levensmiddelenindustrie die zich aanmelden voor de derde leerweg om bij te scholen. Het gaat hierbij om deelnemers die intrinsiek gemotiveerd zijn om zich bij te scholen.
  • Bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Het gaat hierbij om werkenden in deze bedrijven die vanuit de directie/ HR gemotiveerd worden om zich bij te scholen.
  • Zij-instromers die zich richten op het omscholen naar de levensmiddelenindustrie.
  • Werkzoekenden die ingeschreven staan bij uitzendbureaus, het UWV en/of gemeenten. Via te ontwikkelen basistesten kunnen werkzoekenden de affiniteit met de levensmiddelenindustrie testen. Bij positief resultaat kunnen de werkzoekenden een meeloopdag volgen, waarna ze kunnen doorstromen naar een derde leerweg traject als dat de wens is.
  • Buitenlandse werkenden die zich in Nederland willen settelen. Op dit moment werken er veel buitenlandse personen in de levensmiddelenindustrie (o.a. uit Polen, Roemenië en Bulgarije). Deze arbeidscontracten nemen steeds vaker een vaste vorm aan, waardoor de personen in aanmerking zouden komen voor een derde leerweg traject.

Belangrijkste activiteiten

De belangrijkste activiteit van het project is om in te spelen op de vraag vanuit de markt naar een verschuiving van bbl+maatwerk naar flexibel leren. Dit geeft ook de mogelijkheid om individuele deelnemers in te laten schrijven.

Waar?

Je kan altijd en overal starten met deze opleiding. Heb je vragen, dan kun je terecht bij één van onze trainers voor hulp op afstand, of op locatie. De rol van onze docenten is in deze vorm van onderwijs te vergelijken met die van een coach.

Gewenste eindresultaten

  • Je houdt je kennis van de levensmiddelenindustrie up-to-date.
  • Je hebt de eigen regie op leren.
  • Je kunt losse onderdelen van de opleiding doen en zo stapelen naar een diploma.

Samenwerkingspartners

Het project derde leerweg is een samenwerkingsverband tussen Yuverta LLO en CRAFT education. Wij werken in dit project nauw samen met FrieslandCampina. De doelstellingen van dit project overlappen deze van RIF BEET!, voor meer informatie hierover klik hier.

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Project Craft