Nieuws
21 maart 2024

Watermanagement in de Stad van de Toekomst

Stad van de Toekomst - topopleiding Watermanagement

Elina Bekking en Joost Koks zijn beiden docent Watermanagement bij Yuverta MBO Velp. Daarnaast zijn zij mede betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Topopleiding Watermanagement van Yuverta LLO. Elina en Joost doceren beiden, naast Watermanagement, het vak Toegepaste biologie. Samen vormen zij het team ‘Water en Milieu’ bij Yuverta MBO Velp. ‘Vanuit oudsher zie je dat watermanagement zich vooral afspeelt buiten de stad, in het landelijk gebied. We zien dit nu wat meer richting stedelijke omgeving schuiven. Dat betekent kansen voor ons, voor onze studenten en cursisten.’, vertelt Joost. ‘Neem nou Toegepaste biologie. Deze studenten leren hoe te meten of het inderdaad qua biodiversiteit en klimaat beter wordt in de stad. Gaat de leefbaarheid echt vooruit? Hoe staat het met de luchtkwaliteit? Die onderzoekkant zullen zij straks invullen.’

Vier modules, acht dagen

De Topopleiding Watermanagement bestaat uit vier modules; Aquatische Ecologie, Waterveiligheid, Waterzuivering, circulariteit en energietransitie en tot slot Stedelijk klimaat en waterbeheer. Het is mogelijk om een losse module te volgen. Elke module duurt twee dagen.

‘Deze topopleiding is interessant voor medewerkers van gemeenten, voor kleinere adviesbureaus die hun kader willen verbreden en ook voor bijvoorbeeld docenten Aardrijkskunde op het voortgezet onderwijs. Want als we het hebben over de stad van de toekomst, dan moet je ‘groen’ en ‘blauw’ samen monitoren en aanpakken. De stad van de toekomst is een leefbare stad en alles wat daarvoor nodig is, zoals groen en water, moet eigenlijk een organisch geheel worden.’

Groenblauw netwerk

‘Het is een groenblauw netwerk, wat het land verbindt’, voegt Elina toe. ‘Die verbinding zien wij gelukkig ook steeds meer gebeuren. Gemeenten zijn meer en meer actief in het betrekken van mensen bij het vergroenen van de woonomgeving. Daarbij hoort ook het nadenken over de invulling van het water in deze woonomgeving. Met ons dagonderwijs denken wij hier met de studenten ook veel over na. De waterhuishouding en -inrichting moet goed op elkaar afgestemd zijn. Dat betekent ook boven- en ondergronds verbinden, waar dat kan. Denk na over opslag. Zonder water heb je geen groen. Water kan voor veel overlast zorgen, anderzijds hebben we het wel nodig om die groene stad van de toekomst te realiseren. Hoe ga je daar mee om?’

Joost: ‘Wanneer je uitzoomt, dan zie je ook vraagstukken zoals; op welke plaatsen kunnen we nog woonkernen bouwen? Daarom kun je deze topopleiding ook zien als een smeltkroes met brede inhoudelijke kennis, die het mensen makkelijker maakt om samen aan het werk te gaan. Denk aan de combinatie groen en water of grijs (civiele techniek), en water. Er zijn namelijk meer dan genoeg initiatieven, soms aangestuurd door beleid, een andere keer door commerciële overwegingen. Deze vakgebieden, deze mensen, moeten met elkaar om tafel. Zo’n topopleiding draagt hier aan bij.’

Stad van de Toekomst Watermanagement Elina Bekking

Platformfunctie

‘Zo zou je kunnen zeggen dat deze Topopleiding Watermanagement een platformfunctie heeft of kan innemen’, vindt Elina. ‘Wij, Joost en ik, kunnen dit faciliteren omdat wij beiden stevig in het benodigde netwerk geplant zijn. Voor Yuverta LLO geef ik cursussen bij het Waterschap Aa en Maas en ik heb lange tijd in waterbeheer gewerkt.’

Joost besluit: Het grote voordeel van zo’n modulaire opleiding is dat je gebiedsbeheerders, gemeentelijke projectleiders en andere medewerkers aan tafel krijgt en dat zij samen in gesprek gaan én elkaar verstaan. Omdat ze over elkaars onderwerp geleerd hebben en geleerd hebben wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om watermanagement. Tijdens deze Topopleiding krijg je een goed beeld van de stakeholders in het werkveld en krijg je kennis aangereikt om, als het gaat om watermanagement, met elke partij het gesprek aan te kunnen gaan.’

Vragen?

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

Lancering Hotspot Duurzaam Voedselsysteem

Lancering Hotspot Duurzaam voedselsysteem

14 maart vond de lancering plaats van de Hotspot Duurzaam voedselsysteem - powered by Yuverta - Limburg en Noord-Brabant. Dit initiatief is het epicentrum van samenwerking tussen bedrijven, docenten en studenten, gericht op het vormgeven van een toekomstbestendig, eerlijk en circulair voedselsysteem.
Stad van de Toekomst biodiversiteit

Stad van de Toekomst – We hebben heel veel vakmensen nodig

‘Wij realiseren ons allemaal dat het warmer wordt en dat er meer water naar beneden komt. Ook weten we dat het groen handvatten kan bieden. Toch zie je in steden vaak het tegenovergestelde gebeuren, vooral bij particulieren. Wij moeten nog veel meer ontstenen.
Hovenier worden

Start trainingen en opleidingen in mei

We hebben een handig overzicht samengesteld van de trainingen en opleidingen die in mei van start gaan. Zo vind je de startdata handig op een rij en kun je in 1 oogopslag zien of het past in jouw agenda! Handig toch? 

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Stad van de Toekomst – Watermanagement in de stad van de toekomst