Wat leer je in deze training?

 • Veiligheid en wettelijke kader rond hoogwerkers
 • Dagelijks onderhoud en het in gebruik nemen van de hoogwerker
 • Veilig werken met de hoogwerker
 • Veilig gebruiken van de kettingzaag in de hoogwerker

Dagprogramma

Dag 1:

 • Wet- en regelgeving
 • Toepassingen van hoogwerkers in de boomverzorging
 • Soorten hoogwerkers
 • Eisen- en werkvoorschriften
 • Bedrijfsspecifieke toepassingen
 • Aanvangscontrole van de hoogwerker
 • Noodprocedures
 • Theorietoets

Dag 2:

 • Aanvangscontrole van de hoogwerker
 • Opstellen, bedienen en manoeuvreren
 • Praktijk werken met de hoogwerker en motorzaag in bomen
 • Taken en verantwoordelijkheden grondman
 • Praktijktoets

Doel

Volgens de Arbowet moet iedereen die met een hoogwerker werkt geschoold zijn. Deze training voorziet in alle aspecten welke daarvoor relevant zijn. In het bijzonder de personen die vanuit een hoogwerker bomen gaan snoeien en afbreken. 

Doelgroep

(Semi-)professionele hoogwerker gebruikers die vanuit de hoogwerker een kettingzaag bedienen. 

Voorkennis/opleiding: Certificaat ‘Basistraining Kettingzagen’, een gelijkwaardig certificaat of aantoonbare ervaring.

Afsluiting

Deze training wordt afgesloten met een examen volgens de VCH (Veiligheidscertificaat Hoogwerker) norm en een motorzaagtoets. Dit is een brancheoverschrijdende norm voor mensen die met hoogwerkers werken. Hiermee ben je aantoonbaar geschoold.

Bij voldoende resultaat het certificaat ‘Basistraining Hoogwerkers en kettingzaaggebruik’.

Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@