Ben jij op zoek naar passende mbo deeltijd opleiding (bbl-incompany) voor meerdere medewerkers in jouw bedrijf? Wij denken graag mee over de inhoud en aanpak passend bij jouw bedrijf.

Over deze opleiding

In de opleiding als medewerker natuur, water en recreatie (NWR) leert de medewerker van alles over het onderhouden en beheren van de groene buitenruimte: publieke ruimtes zoals die van gemeentes, vakantieparken en sportvelden. Biodiversiteit en duurzaamheid staan centraal in de opleiding.

Inhoud opleiding

Je....

 • draagt zorg voor flora, fauna, bodem en water
 • hanteert gereedschappen en/of machines voor aanleg/inrichting en onderhoud/beheer
 • communiceert over het werk
 • voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
 • voert beheerwerkzaamheden uit
 • onderhoudt gebouwen en/of voorzieningen
 • voert gastheerschap uit
 • assisteert bij activiteiten

Doel

Het behalen van je diploma en beroepscompetenties waarmee jij uiteindelijk succesvol je beroep binnen de (sociale) groene ruimte kan uitoefenen.

Doelgroep

Voor iedereen met een hart voor natuur die graag wil werken in het groen en de sociale omgeving.

Afsluiting

Na de niveau 2 opleiding Natuur, Water & Recreatie medewerker kun je doorstromen naar een niveau 3-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw, werkwijze en leerwegen

De mbo niveau 2 opleiding natuur, water en recreatie start met een algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast is er een kennismaking met het toekomstige beroep. In je profielfase volgt er een specialisatie in de afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat er geleerd moet worden om het beroep te kunnen toepassen: omgang met gasten, onderhoud van het recreatiepark of sportterrein, waterbeheer en van alles over planten en dieren.

Aan het einde van de opleiding volgt er een examen op verschillende manieren. Voor de algemene vakken zoals Nederlands en rekenen een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken worden er proeven van bekwaamheid (PvB) afgenomen. Als alle met succes zijn afgelegd en de bpv positief is beoordeeld is, ontvangt de medewerker een diploma niveau 2 Medewerker natuur, water en recreatie (crebonummer 25622).

Voorkennis

- Diploma niveau 1
- Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
- vmbo leerwegen: BL, KL, GL of TL
- Daarnaast is het hebben of behalen van het B E rijbewijs een pré, tijdens de opleiding is het mogelijk deze rijbewijzen te behalen.

Bijzonderheden

Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een erkend leerbedrijf en het zorgen voor een (betaalde) arbeidsovereenkomst.

Vrijstelling

n.v.t.

Beroepsperspectieven

Na het afronden van deze opleiding kun je aan de slag als medewerker in het onderhoud van groene ruimtes. Denk hierbij aan het werken bij gemeenten, recreatiebedrijven, een aannemer of als groen medewerker bij een natuur organisatie.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (bbl):

 • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
 • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
 • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
 • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
 • De opleiding kan op diverse locaties uitgevoerd worden.
 • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte training te volgen.

Contact

Yuverta leven lang ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl