Doel

Zorg jij er graag voor dat iedereen in de natuur een toptijd heeft? Draai jij je hand niet om voor het organiseren en leiding geven? Dan is de opleiding opzichter/uitvoerder groene ruimte iets voor jou.

Na je opleiding ben je vooral bezig met het organiseren van werk op het gebied van natuur en water in binnen en buitenland. Je moet samenwerken, sociaal zijn, voor een groep durven staan en met veranderingen om kunnen gaan. Weet jij straks alles over natuurbeheer, ecologie en leefomgeving? Dan kun je aan de slag in een variërende sector, die ook nog eens belangrijk is voor onze economie!

Ook kun je in de slag in de recreatiesector. Jij houdt je bezig met een voor klanten en gasten interessant programma zoals rondleidingen, excursies en GPS-wandeltochten. Gasten kunnen altijd bij jou terecht. In de sector recreatie heb jij een functie waarin je teams aanstuurt en werkzaamheden organiseert. In het hoogseizoen heb je het natuurlijk erg druk met je gasten, maar zeker ook in de rest van het jaar is er veel werk met boekingen, het onderhouden van het terrein en de

Doelgroep

Jouw werk vindt voor een deel plaats in de buitenlucht en op kantoor. Je werkt bijvoorbeeld bij een natuurorganisatie, een water- of zuiveringsschap, waterleidingbedrijf, je bent outdoor-activiteitenbegeleider, jachthavenmeester of doet iets anders in natuurbeheer of de recreatiesector.

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KL, GL of TL

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Opzichter/uitvoerder groene ruimte (crebonummer 25617).

Doorleren

Na de opleiding Natuur, water en recreatie niveau 4 kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. De opleidingen Bos- en natuurbeheer, Land- en watermanagement, Plattelandsvernieuwing of Leisure & Events sluiten goed aan. Zelf lesgeven? Kies dan bijvoorbeeld voor de opleiding Docent en kennismanager groene sector.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw van de MBO-opleiding

Deze opleiding start in een breed eerste jaar waardoor je later nog van richting kunt veranderen. De MBO niveau 4 opleiding natuur, water en recreatie start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen en leer je over machines en gereedschappen, bodemkunde, veilig werken en natuurbescherming. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan recreatieve activiteiten, landschapskunde, waterbeheer of flora en fauna. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met keuzedelen, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding is HBO-doorstroom (een voorbereiding op het HBO) of Duits.   

In onderstaande overzichten vind je de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze opleiding is er ook op niveau 2 richting recreatie in BBL en niveau 3. Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij

Wat leer je

  • Plannen en coördineren: Jij bent verantwoordelijk voor de verdeling van de werkzaamheden, voor de organisatie en de kwaliteit.
  • Toezicht houden: Jij coördineert, stuurt aan, adviseert en voert uit.
  • Kansen zien: Jij ontwikkelt zelfstandig projecten en je kunt afwijken van standaard werkwijzen.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld  € 612,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding opzichter / uitvoerder groene ruimte (natuur, water en recreatie) moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 250,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 30,- in de overige leerjaren. Is jouw uitstroomrichting natuur en water? Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 400,-. Ga je richting recreatie? Dan is de aanschaf van een sporttenue à € 200,- wenselijk. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding opzichter / uitvoerder groene ruimte (natuur, water en recreatie) zijn de totale kosten ongeveer € 420,- 

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.