Inhoud

In dit tweede jaar vindt een verdieping plaats op de onderwerpen die in het voorgaande jaar zijn behandeld:

 • Plantenkennis;
 • Bodemkunde en bemestingsleer;
 • Techniek van de aanleg;
 • Arbo en veiligheid (wet en regelgeving);
 • Meten en uitzetten;
 • Machines;
 • Onderhoud verharding.

Daarnaast wordt er een begin gemaakt met de onderwerpen:

 • Begroten en werkplanningen maken;
 • Gewasbescherming;
 • Aanleg bouwkundig element.

Vaktechniek staat centraal in de brancheopleiding. Er worden geen algemene vakken als taal of rekenen gegeven.

De opleiding wordt afgesloten met examens op de verschillende onderdelen. Als je slaagt voor het tweede jaar, ontvang je het certificaat Hovenier. Dit certificaat is erkend door de branchevereniging VHG.

De opleiding kan gevolgd worden op één van de volgende locaties: Horst, Boxtel of Houten. 

Doel

De opleiding Hovenier is het tweede jaar van de VHG Brancheopleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit leerjaar leer je de basisvaardigheden van de tuintechniek. Daarnaast vindt er een aanzienlijke verdieping plaats op de onderwerpen die behandeld zijn in de opleiding Aankomend Hovenier (jaar 1).

Doelgroep

Voor iedereen:

 • die de VHG Brancheopleiding Aankomend Hovenier (jaar 1) heeft gevolgd;
 • die de basisvaardigheden van de tuintechniek wil leren;
 • die een verdieping wil op de onderwerpen die in het voorgaande jaar zijn behandeld.

Na het afronden van jaar 2 kun je doorstromen naar de VHG brancheopleiding Vakbekwaam Hovenier (jaar 3).

Afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met examens op de verschillende onderdelen. Als je slaagt voor het eerste jaar, ontvang je het certificaat Aankomend Hovenier. Dit certificaat is erkend door de branchevereniging VHG. Na het afronden van het eerste jaar kan je doorstromen naar de VHG brancheopleiding Hovenier (jaar 2).

Het diploma wordt erkend door de VHG. De examinering staat onder auspiciën van de VHG.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Hovenier VHG
Startdatum traject: 04-09-2023
Locatie van training: Houten
Direct aanmelden
04-09-2023 16:30-22:00 Startbijeenkomst