Inhoud

  • Arbowet m.b.t. wegwerkzaamheden
  • Voorgeschreven veiligheidskleding
  • Bebakeningsmateriaal
  • Tips voor veilig werken langs de weg
  • Regels tijdens werkzaamheden binnen de bebouwde kom
  • Regels tijdens werkzaamheden buiten de bebouwde kom
  • In groep uitwerken van enige cases
  • Hoe te handelen bij ongevallen?
  • Het plaatsen van verkeersafzettingen in diverse verkeerssituaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom (praktijkinstructie).

Doel

Veilig werken is een voorwaarde voor het voorkomen van (ernstig) letsel. Schadelijke gevolgen voor medewerker en bedrijf moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. In deze training besteden we aandacht aan mens, machine en omgeving in wegwerksituaties zodat we het werken langs de weg zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Doelgroep

Deze praktijkgerichte cursus is speciaal voor uitvoerenden die in de dagelijkse praktijk inhoud geven aan het plaatsen van de juiste verkeersafzettingen in diverse verkeerssituaties binnen en buiten de bebouwde kom.

Afsluiting

Aan het einde van de cursusdag wordt de kennis van de deelnemers getoetst door middel van een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat krijgen de deelnemers na afloop van de cursus een testimonium dat vijf jaar geldig is. 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@