Nieuws
6 november 2023

Nieuw toekomstbestendig onderwijs in Zuid-Limburg

Nieuw toekomstbestendig onderwijs in Zuid-Limburg

EcoBiose betrekt onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de breedste zin des woords

Groenopleider Yuverta is in november 2022 gestart met het RIF-project EcoBiose met als doel in kaart te brengen aan welke beroepsgroepen in Zuid-Limburg tekorten worden verwacht. Om daar vervolgens ook passend aanbod op te realiseren. Na minder dan een jaar staan er twee nieuwe opleidingen en liggen er brede ambities voor de hele regio.

‘In symbiose werken aan ecologische vraagstukken’, zo zou je de naam van het RIF-project EcoBiose kunnen vertalen. Simone Sauren is namens Yuverta programmamanager van dit omvangrijke project in Zuid-Limburg. ‘EcoBiose is ontstaan vanuit een subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en bedoeld om te focussen op de beroepsgroepen waarvan verwacht wordt dat er in de toekomst tekorten zullen ontstaan. Wij hebben dat gedaan voor de arbeidsmarkt in de regio Zuid-Limburg. In gesprek met de diverse gemeenten werd daarnaast duidelijk dat een deel van Zuid-Limburg graag een Green Destination wil worden, maar niet goed weet hoe dat te realiseren. Wij zagen hierin een aansluiting op wat we zien gebeuren in het onderwijs: veel transities op het gebied van klimaat, biodiversiteit en aanverwante thema’s, zoals de eiwittransitie, de stikstofproblematiek en het verminderen van de intensieve veehouderij. Voor mij was dat een link naar nieuw onderwijs, gericht op de toekomst, waarbij we meer kijken naar biodiversiteit en duurzaamheid.’

Twee nieuwe opleidingen

Binnen het groene mbo in Nederland wordt ingespeeld op deze veranderingen, waardoor er nieuwe opleidingen ontstaan, zoals ‘Adviseur duurzame leefomgeving’ en ‘Toegepaste biologie’. Sauren zag dat er in Limburg op mbo-niveau nog geen goed aansluitend onderwijs werd gegeven op deze twee thema’s. ‘Het wordt in opleidingen voor bijvoorbeeld hovenier, dierenverzorger of bloemist wel even aangeraakt, maar primair kijken naar hoe biodiversiteitsherstel in Nederland te bewerkstelligen, is nog niet prominent aanwezig,’ constateerde ze. ‘Binnen EcoBiose hebben we onderzocht welke opleidingen dat dan zouden moeten zijn en we bieden nu in Valkenburg, Tilburg en in Nijmegen de mbo-BOL-opleiding “Adviseur duurzame leeromgeving” aan en de mbo-opleiding “Toegepaste biologie” start komend jaar in Valkenburg, Tilburg en Velp.’

EcoBiose is een samenwerkingsverband met inmiddels meer dan vijftig partners. Alle Zuid-Limburgse gemeenten hebben zich aangesloten, evenals diverse onderwijsinstellingen en een grote groep regionaal en landelijk opererende bedrijven, van GaiaZOO tot Rabobank. ‘Het project gaat over meer dan onderwijs; we kijken ook naar andere sectoren. Dat heeft ook te maken met de ambitie om een Green Destination te zijn. Door samen te werken in een gebiedsgerichte aanpak kunnen we veranderen in een natuurinclusieve samenleving. Binnen deze groep deelnemers focussen we
ons op vier sectoren:

• Natuur en groen
• Recreatie en lifestyle
• Bouw en infra
• Agrifood

In de sector “Natuur en groen” zijn groenaannemers ruim vertegenwoordigd en ook Staatsbosbeheer en bijvoorbeeld Ark Rewilding hebben zich aangesloten. “Recreatie en lifestyle” is een sector waarvoor die mooie, groene omgeving belangrijk is. Tegelijkertijd kan toerisme een bedreiging zijn voor diezelfde omgeving. Hierin trekt Yuverta op met het Vista College (roc) en de Zuyd Hogeschool (hbo). In “Bouw en infra” liggen veel kansen voor groen
en EcoBiose probeert dan ook om, naast het opleiden van een nieuwe lichting, de bestaande beroepsgroep mee te nemen in de groene golf. Tot slot haken wij voor de sector “Agrifood” aan bij onze nieuwe opleiding Agrifood, die dit leerjaar van start is gegaan in Horst.’

Sauren vat samen: ‘Uit al deze sectoren zijn bedrijven aangesloten en daar spreken wij mee. Zij geven behoeften aan die in bestaande of nieuwe opleidingen meegenomen kunnen worden. Wij kijken vervolgens wat er al bestaat en hoe we hier verdere invulling aan kunnen geven, terwijl we tegelijkertijd in die nieuwe module of opleiding duurzaamheid en biodiversiteit een belangrijke plaats geven. In de komende jaren hopen we dit alles zo ver mogelijk te implementeren. Niet alleen in ons onderwijs door de nieuwe opleidingen, maar ook door het Leven Lang Ontwikkelen-aanbod  (LLO) en in kruisbestuivingen met andere opleidingen, gemeenten en bedrijfsleven.

‘Het gaat over kennis waar het bedrijfsleven op zit te wachten’.

Beschikbare lespakketten

Wie www.blauwgroenlespakket.nl bezoekt en kiest voor ‘Biodiversiteit en fauna’, komt uit bij vier lespakketten. ‘Faunabeheer in de praktijk’ is het laatst ontwikkelde lespakket dat tot stand is gekomen in samenwerking met WUR. Yuverta heeft de content vertaald naar mbo-niveau en in een aantrekkelijk digitaal lespakket gegoten. Deze lespakketten zijn vrij toegankelijk en op diverse niveaus te volgen. Er komt zelfs een pakket voor de middelbare scholen.

Zo wordt de olievlek steeds groter en raakt deze ook het volwassenenonderwijs dat vanuit Yuverta LLO wordt aangeboden. De topopleiding Urban Green Development wordt nu ook in Valkenburg aangeboden en positief ontvangen. ‘Het is kennis waar bedrijven op zitten te wachten. Met onze partnerbedrijven hebben we gekeken naar de inhoud hiervan en waar nodig ontwikkelen we nieuwe modules, passend bij de regionale vraagstelling.’

EcoBiose is in november 2022 van start gegaan en heeft een duur van vier jaar. Deze samenvatting is slechts een greep van wat er in minder dan een jaar al aan initiatieven, samenwerkingen en resultaten is ontstaan. Volg Ecobiose.nl voor alle andere ontwikkelingen die er zijn, en de producten en middelen die daaruit voortkomen.

Redactie

Dit artikel is gepubliceerd in het Vakblad Stad & Groen, nr. 8 2023. Auteur: Heidi Peters. Geïnterviewde: Simone Sauren.

Vragen?

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Verder lezen?

Stad van de Toekomst

Lancering nieuwe blogserie Stad van de Toekomst

Groen, de groene omgeving, de groene stad, staat volop in de belangstelling. Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit is steeds meer zichtbaar om ons heen. Dit geeft tegelijkertijd kansen voor groene stadslandschappen. Meer groen geeft steden en dorpen de capaciteit om te blijven functioneren na extreme weersomstandigheden
Gewasbeschermingsonderwijs - Herman Janssen

40 Jaar Gewasbeschermingsonderwijs

Als bevlogen docent met 40 jaar ervaring in het gewasbeschermingsonderwijs heeft Herman Janssen wel wat te melden dacht de redactie. En dus vroegen we de afzwaaiend docent – per 1 september 2023 heeft hij afscheid genomen bij Yuverta – om een interview.
Blauwe Hotspot Dordrecht

Blauwe Hotspot Dordrecht

De Blauwe Hotspot Dordrecht is dé community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema's Water, Bodem & klimaat'.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Nieuw toekomstbestendig onderwijs in Zuid-Limburg